AAARGH

[ AAARGH INDEX ] [ NEMECKY ] [ ANGLICKY ] [ FRANCUSKY ] [ SPANIELSKY ] [ TALIANSKY ]


 

Cesky a Slovensky

Popírání holocaustu. Revizionismus a negacionismus.

 

Zádné díry, zádny holocaust

 

Richard HARWOOD,

Zemrelo skutecne sest milionu ?
<pdf> 61 stranka 1,5 M

V roce 1980 páchá Zündel dal?í zlo?in. Ve svém vydavatelství Samisdat Publishers vydává knihu revizionisty Richarda Harwooda "Did Six Million Really Die" (Zem?elo skute?n? ?est milion??), která ?erpá z dosavadních poznatk?, je p?elo?ena do ?ady cizích jazyk? a rychle se ?í?í mezi odbornou i laickou ve?ejností. Vyvolává ?ok, otazníky a diskusi. ?idovské organizace reagují rychle a poprvé neúsp??n? ?ádají kanadské ú?ady, aby Zündela ob?alovaly a uv?znily.


Fred A. LEUCHTER,

Leuchterova Zprava - Konec Mythu, 1988. predmluva : Robert Faurisson, 33 stranka


Izrael SHAMIR
,

Dáblovy obrázky
Civilizácia X
Deti nizsieho boha

 

Norman FINKELSTEIN,

Holocaustovy Prumysl -- Uvaha o zneuziti utrpeni zidu, 79 stranka.

 

Rudolf SEIDL

Fakta versus Fikce -- nové a utajované poznatky o holocaustu, 61 stranka.

Jen málokdo si uvedomuje, ·e tzv. "politická kultura" západní Evropy, kterou si nasi politikové tak rádi berou za vzor a cíl, se od té nasí znechucující v podstate· nelisí. Ne politická kultura je, co nás od západní Evropy delilo, nybrz "political correctness ­ politická korektnost" (samocenzura) je tím, co meli a mají nasi politictí moralisté na mysli.


Co se tiká SEIDL

Rudolf Seidl a Policie Ceské republiky (2001), 14 stranka.

 

Henry FORD

Mezinarodni Zid, 1920, 159 stranka

Germar RUDOLF,

Rudolfova zpráva -- Znalecky posudek o chemickych a technickych aspektech "plynovych komor" v Osvetimi, 2001, 319 stranka. Vydal Národne Vzdelávací Institut , 2005


Robert FAURISSON

OSN prijalo rezoluci zakazující revizionismus, 4 st.


Mark WEBER,

Sionistická teroristická sít' -- Pozadí a cinnost Zidovské obranné ligy a dalsích zlocinnych sionistickych skupin, 29 st.

Simon Wiesenthal: Falesny "lovec nacistu", 13 st.

Mytus o "mydle z Zidu", 7 st.


Jürgen GRAF,

Revizionismus Holocaustu a jeho politické dusledky, 29 stranka.


Richard KRÁL,

Irvingovo vítezství / Zacíná proces s Davidem Irvingem / Irvinguv proces / Ideozlocinec Germar Rudolf / Demonstrace na protest veznení Ernsta Zündela / Dalsí zatykání na ochranu pravdy holocaustu / Prepiste historii! / Pospineny holocaust / Holocaustová pumpa nekoncí / Osvetimské zamylsení / Osvetimské dozvuky, 22 stranka.


John SACK,

Bez pravdy není nic, 11 str.


Jan MARSÁK,

Holocaust nebyl!? -- Soucasny stav hnutí popíracu holocaustu, 8 str.


CO TVRDÍ REVIZIONISTICKÁ SKOLA HISTORIK··? 4 str.


trodasovo fórum :

Jürgen GRAF : Intelektuální dobrodruzství, které zmìnilo mùj zivot

Revisionismus, tak se take jinak rika hledani pravdy, 25 str.


WIKIPEDIA :

Historicky Revizionismus -- Poprení úplné zkázy, 5 str.


Pavel ZEMAN : (PROTI REVISIONISMUS!)

David Irving a "osvetimská lez", 16 str.

 

Uradny vestnik Europskej unie

RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/913/SVV
z 28. novembra 2008 o boji proti niektorm formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

VERSION SLOVAQUE :

RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/913/SVV
z 28. novembra 2008 o boji proti niektorm formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavy dopis zidovského rabího

V roce 1985 byl v kanadském Torontu souzen revizionisticky aktivista Ernst Zündel, puvodem z Nemecka a byl odsouzen k 15 mesícum do vezení na základe zákona zakazujícího "sírení falesnych informací", kvuli prodeji bookletu
Richarda Harwooda "Did Six Million Really Die?". V knize z roku 1972 ten rozbor o poctu zidovskych obetí 2. svet. války Harwood udelal a to vyhradne na základe sionistickych a jinych zidovskych zdroju. Zcela vyloucil zdroje nemecké, aby predesel kritice.

Jiny historik, byl jeste? pred Harwoodem francouz Paul Rassinier, ktery sám poznal zivot vezne v nemeckém koncentracním tábore. Jako socialistického intelektuála a antinacistu ho nemuze nikdo obvinit z toho, ze by obhajoval Hitlera a národní socialismus. Az do svojí smrti v roce 1966 strávil Rassinier svoje poválecné roky obhajováním spravedlivosti a historické pravdy, vyzkumem, ktery vylozene odmítal mytus o sesti milionech a legendy o nacistickém démonismu.

S pomocí stovek stran plnych statistickych údaju v Le Drame des Juifs européens uzavírá profesor Rassinier, ze pocet zidovskych obetí behem druhé svetové války nemohl byt vyssí jak 1 200 000 a poznamenává, ze to nakonec uznalo za právoplatné i Svetové centrum soucastnych zidovskych dokumentací v Parízi. Avsak tento pocet povazuje za maximum a dává prednost spíse 896 892 obetí, které uverejnil ve svojí studii o tom samém problému zidovsky statistik Raul Hilberg.

Rassinier jiz tehdy poukazuje na to, ze stát Izrael i presto vsechno pozaduje odskodné za sest milionu, za kazdou jednu údajnou obet' 5 000 marek.

A co se tyce Izraele, Rassinier je presvedceny, ze mytus o sesti milionech je inspirovany ciste materiálním problémem. V Le Drame des Juifs européens (str. 31, 39) píse:

"...Je to jen jednoduchá otázka dolození úmerného poctu mrtvych tel, za které Nemecko platí Izraeli kazdy rok jako náhradu za krivdy, které mu nebyly ani morálne ani legálne spáchány, protoze kdyz se odehrály tito údajné ciny, neexistoval jeste zádny stát Izrael; takze se tu jedná o cisty a opovrzeníhodny materiální problém."

"Mozná zde muzu pripomenout, ze stát Izrael byl zalozen az v kvetnu 1948, a ze Zidé byli soucástí vsech státu krome Izraele. Chtel bych zduraznit rozmery toho podvodu; na jedné strane platí Nemecko Izraeli sumy, které jsou vypocítané na sesti milionech mrtvych, a na strane druhé, kdyz nejméne ctyri petiny z tech sesti milionu byly na konci války urcit? nazivu, Nemecko platí obrovské sumy jako náhradu obetem Hitlerovského Nemecka tem, kterí jsou jeste ve vsech zemích sveta nazivu a stejne i právoplatnym nárokovatelum tech, kterí zemreli, coz jednoduse znamená, ze Nemecko platí dvakrát."

A mnoho dalsích historiku se tím zabyvalo a zabyvá, v internetu je plno zdroju.

Pochopitelne ale neprichází v úvahu zádná verejná diskuse v masmédiích. Je kolem toho jenom hysterické mávání "holokaustovym obuskem" a pokrik o "popíracích holokaustu". Historici jsou kriminalizováni. To vse jen dokazuje, ze neco nekde porádne smrdí.
mk 24.04.04

 


Kazdu má právo na svobodu presvedeení a projevu. Toto právo nepripoustí, aby nekdo trpel ujmu pro svoje presvedcení a zahrnuje právo vykládat, prijímat a rozsirovat informace a myslenky jakykoliv prostredky a bez ohledu na hranice.
--

Clánek 19 o vseobecné deklaraci lidskych práv OSN ze dne 20. prosince 1948