AAARGH

[ AAARGH INDEX ] [ DEUTSCH ] [ ENGLISH ] [ FRANÇAIS ]


MAGYAR

Üdvözöllek a holokauszt revizionizmus magyar oldalán!

 

66 kérdés és válasz a kamukauszttal kapcsolatban
<pdf> 9 oldal

Az Institute for Historical Review kiadásának magyar nyelv? változata az IHR engedélyével.

 

AGOSTON Daniel

Holokauszt-influenza
antidogma.hu, 2009-12-11, 2 oldal, <pdf> 500K

Bármennyire is akarja az ember, egyszeruen nem tud szó nélkül elmenni egy olyan esemény mellett, mint a minapi zsidó konferencia. E jeles alkalom meghívott vendége Elie Wiesel Nobel-békedíjas író volt, aki mi egyebet is tett volna, mint hogy ujjal mutogatott a magyar parlament soraiban ülo politikusokra, akik - szerinte - tétlenül nézik az antiszemitizmus és a fasizmus újjáéledését.

 

A Parlament szerdai zsidó megszállása képekben
2009-12-10. 18:08 Kuruc.info, 15 oldal, <pdf> 1,8M

Amint azt már megszokhattuk, a látszat kedvéért még mindig Magyarországnak hívott gyarmat héber urai bizonyos id?közönként ellátogatnak kis hazánkba, hogy emlékeztessék az alattvalókat, kinek szolgálnak, s bölcs iránymutatásukkal szabják meg a tartomány további sorsának alakulását. Ilyenkor kormány és parlamenti ellenzék versengve csúszik hason a kenyéradó gazda elott, huségét és alázatosságát bizonyítva, s szorgos meaculpázások közepette lesik alázattal az új parancsokat.

 

Az antiszemitizmus és módozatai: a térfoglaló, a megrontó és az "összetartó" zsidóság
Antiszemitizmus.hu, 8 oldal. <pdf> 320K

Mónus Áron és "Összesküvése"
1991 nyarán nagy port kavart fel az a hír, hogy egy bizonyos Mónus Áron nevu szerzo fajgyulölo kiadványát terjesztik. A könyv címe: Összesküvés: A nietzschei birodalom címet viselte. Érzékeltetésül közölném a könyv némely fejezetcímét: "A szabadkomuvesség mozdította elo a holocaustot" (I.fej.), "Adolf Hitlert a zsidó szabadkomuvesség pénzelte" (II.fej), "Adolf Hitler, a botcsinálta cionista ügynök" (III.fej), stb. A könyv állítása szerint a nácikkal és
Adolf Hitlerrel üzletelo gazdag zsidók (akik között sok volt a szabadkomuves) motiválták a holocaustot. Azonkívül a gazdag szabadkomuveseknek áll érdekükben a privatizáció és az SZDSZ és a Fidesz szabadkomuves érdekeket szolgál.

 

ADAM Peter

Holokauszt-tagadás és a francia jog
Mazsihisz (PROPAGANDA IZRAEL !!), 2009-05-21, <pdf> 3 oldal, 400K

A holokauszt tagadását szankcionáló 90-615-ös számú 1990. július 13-i törvény (amelyet
beterjesztõje, Jean-Claude Gayssot kommunista képviselõ után a franciák Gayssot-törvényként szoktak emlegetni) annak idején nagy vitát váltott ki Franciaországban; a törvényjavaslatot azonban a parlament két háza a sok bírálat és tiltakozás ellenére nagy többséggel elfogadta.

 

A holokauszt-csalás leleplezoi - II. rész: Robert Faurisson
Kuruc.info, 2009-12-08, <pdf> 4 oldal, 500K

Szerkesztoségünk új sorozattal kívánja tovább rombolni a holokauszt-ipar gyengülo bástyáit, és egyúttal egyenként tisztelegni a revizionista történetírás nagyjai elott. Dossziénk bevezetojében rávilágítottunk a mítoszteremtok céljaira, végigvettük és cáfoltuk legfontosabb érveiket (a szöveg utolsó, komolyabb frissítése júniusban történt, aki még nem olvasta volna azóta, annak kiemelten ajánljuk), valamint számos kapcsolódó tanulmányban, publicisztikában mutattunk rá a holmi gázkamrákról, népirtásról sipánkozók állításainak
tarthatatlanságára.

 

BALINT Jozsef

Olvasónk nyílt levele Gusztosnak és Répássynak: Önök hisznek a legkevésbé a holokausztban!
Kuruc.info, 2009-06-12, 5 oldal, <pdf>

Gondoljanak csak bele, 1989-ig a hivatalos történelemírás ­ úgy Keleten, mint Nyugaton ­ a németeket tartotta felel?snek a katyni tömeggyilkosságért. 1989-ben Gorbacsov beismerte ­ amit egyébként mindenki tudott, még azok is, akik úgy tettek, mintha a németek felel?sségében hinnének ­ hogy a tényleges tettesek nem a németek voltak, hanem az oroszok. Pedig az 1947- es leningrádi kirakatperben több német "beismerte", hogy ok követték el a vérengzést! Képzeljék el, Gusztos úr, Répássy úr, hogy 1989 elott jött volna egy ilyen eszement ötlet, hogy büntetni kell azokat, akik a történelem egyes részleteirol másképp gondolkoznak. Micsoda szituáció: Gorbacsov beismeri az orosz felelosséget, itt pedig hatályos törvény tiltja ennek kimondását. Ilyen
nyílt ostobaságra még a kommunista törvényhozás sem vetemedett, uraim!

 

BALLA József

Theresienstadti mesék - Újabb lék a Holotitanicon
kuruc.info, 2009-10-08, 6 oldal, <pdf> 450K

1944 telén, a közeledo orosz front elol hadifoglyok egy csoportja vonult Szudétaföld felol, a behavazott cseh
síkságon át, Prága irányába. Az immár negyedik éve raboskodó ausztrál Alexander McClelland újabb szökésen
törte fejét és talán életben maradási esélyein morfondírozott, ha szökése sikerrel járna.

 

BALLA József

A történelmi tények makacs búvópatakja ­ repedezö holokauszt-hazugságtornyok
kuruc.info, 2009-02-27 <pdf> 6 oldal, 420K

Olvasom a Robert Faurisson történész professzorral 2006 decemberében, az Iránban rendezett "holokauszt konferencián" készült interjút. Faurisson azok közé tartozik, akik ­ ha már
történészek ­, szeretnek utánajárni dolgoknak, foleg, ha azokat óvodás kortól a koporsóig tömi a tudatipar az agyakba. Persze ez nem jár veszély nélkül a nyugati liberális, ún. demokratikus világban, mint azt Orwell is meglátta már, no meg tapasztalja magyarok több nemzedéke.

 

BAN Tamas

A Holocaust Tagadasa : A Faurisson-ügy
<pdf> 1999, 6 o. Fundamentum, 1.szam.

Az eset következtében Chomskynak érthet? mód válaszolnia kellett az intoleráns francia értelmiség egynémely kérdésére. Itt most eltekintenék az ügy diszkrét báját kiválóan jellemz? tényt?l, hogy tudniillik Chomsky egy legálisan kinyomtatott könyv el?szavában ostoroz, kiállt szóért, veri magyarán veszettül az asztalt, hogy Faurisson szót kapjon végre. Elég lett volna kett?t lapozni, Noam, Faurisson ott beszél. Vagy elég lett volna a bibliográfiára tekinteni, hogy megnyugodhassunk, Faurisson publikált korábban is. Vagy elég lett volna a Le Monde 1978 december 29-i számát kinyitni, hogy ott tudós fejtegetéseit olvashassuk arról, hogy miért nem létez(het)tek gázkamrák.

BUTZ Arthur R. ----> PERGE Otto : A holokauszt-csalás leleplez?i, VI. rész: Arthur R. Butz:
Nincs elefánt a pincében

 

DIEUDONNÉ

Botrány: francia humorista antiszemita provokációja
Globusz.net 2009-01-02 <pdf> 2 oldal

Általános felháborodást váltott ki Franciaországban a már korábbi hasonló megnyilvánulásairól is elhíresült humorista, Dieudonné legújabb provokációja - írta a Le Figaro címu párizsi lap.

 

DOBSAY Karoly

Holokauszt-bunözés: Anna Frank naplója is hamisítvány
Kuruc.info, 2009-07-09, 18 oldal, <pdf> 600K

Az igaz történelmet ismeroknek már rég nem újdonság, hogy a holokauszthiedelem
egyik sarokkövének számító Anna Frank napló is úgy igaz mint a gázkamrákról, vagy az emberek zsírjából fozött szappanról, borükbol készített lámpaernyokrol kitalált legendák.
Olvasónk Robert Faurisson revizionista professzor tanulmánya nyomán egy kiváló összeállítást készítve precízen bemutatja az iromány ellentmondásait, kíméletlenül rávilágítva a hamisra, miközben egy cseppet sem törodik a hazugságot terjesztok és abból fényuzoen megélok érzékenységével. Nekünk nem is maradt más dolgunk, mint örömmel közzétenni.

 

 

DOBSAY Karoly, PERGE Otto, ZSOLT Lipusz, etc.

Hollókoszt
Amerikai orvosi folyóirat cáfolja a holohazugságot

http://hollokoszt.wordpress.com/, 2009, 39 oldal, <pdf> 500 K

Az American Journal of Emergency Medicine elnevezésu amerikai orvosi folyóirat 2000. márciusi száma cikket közölt Egy hidrogén-cianid okozta mérgezési eset címmel. A szerzok nyilván nem gondoltak arra, hogy amit leírnak, megcáfolja a holokausztvallás számos tézisét. /Mert ha gondoltak volna rá, nem számolnak be errol az esetrol./

 

EISEN Paul

A holokauszt háborúk
Shamir website, Dec. 2004, 21 oldal <pdf> 500K

Ernst Zundel 1958-ban vándorolt be Kanadába, hogy a besorozást elkerülje (egész életében
pacifista volt), ahol 22 évig élt. Nem úgy, mint a legtöbb holokauszt revizionista (többnyire
szigorúan tudományos társaság), Zundel egy kétkezi mozgalmár ­ egy finom, jó kedélyu ember, kedves és becsületes, és olyan vonásai vannak, amelyeket gyakran a legkülönösebb helyeken lehet megtalálni: kifinomult elme és jó szív. Mivel Németországban, a Fekete Erdoben született, Zundel olykor sváb parasztnak nevezi magát, és igaz, hogy van is benne valami. Zundel érti az embereket, és ami fontosabb, érti a történelmet. Ö, hogy a saját kifejezését használjuk, egy vordenker, - olyasvalaki, aki elobbre gondolkodik, mint a tömeg, olyasvalaki, aki látja az élet tájképét.

 

FAURISSON Robert

Válasz Jean-Claude Pressacnak a gázkamrák kérdésérõl
<pdf> 61 oldal

Kik a revizionisták? És mit állítanak?A hetvenes évek vége óta beszélnek róluk. De szinte soha nem látjuk vagyhalljuk õket, és érveik, ha egyáltalán, csak ellenzõik cáfolatából lesznekismertek. Nem szabad írásaikat olvasni. A törvény tiltja. Törvény elé állítják õket, testileg bántalmazzák õket, bezárják õket. Miért tulajdonképpen?A revizionisták ellen külön törvényt hoztak, a Fabius-Gayssot törvényt. Egymásik külön törvény van ellenük elõkészületben, a Korman-Gaubert(Goldenberg) törvény.Ezzel egyidõben kinyilatkoztatják, hogy a revizionisták halottak. Halottak, ésel vannak temetve!1993-ban megjelent könyvében Les Crématoires d'Auschwitz. La Machinerie du meurtre de masse (Auschwitz krematóriumai, a tömeggyilkossággépezete), az gyógyszerész Jean-Claude Pressac válaszol a franciarevizionisták fõ gondolkodójának, azaz Faurisson professzornak, akit sohanem nevez nevén, de akire utal -új, tudományos és cáfolhatatlan érvekkel. Legalábbis így hangzik egy lármás, az egész világon szárnyra kapottmédiumkampány fõ szólama.

FAURISSON Robert

Új ismeretek a "végsô megoldás" kérdéshez.
Hogyan jutottak a britek Rudolf Höss, az Auschwitzi parancsnok vallomásához.
<pdf> 7 oldal.

Rudolf Höss volt Auschwitz három egymást követõ parancsnoka közül az elsõ. Gyakran nevezik õt "az" auschwitzi parancsnoknak, és írásai, melyeket "Az auschwitzi parancsnok" címmel nyilvánosságra hoztak, közismertek. 1946 április 15-én jelent meg az IMG (International Military Tribunal = Nemzetközi katonai törvényszék) elõtt tanúként, és a világ sajtójának képviselõi elõtt bevallotta a legszörnyûbb bûnt, melyet az emberiség valaha is megért. Azt vallotta, hogy Himmlertõl személyesen kapta a parancsot a zsidók megsemmisítésére. Becslése szerint Auschwitzban 3 000 000 embert öltek meg, ebbõl 2 500 000-t a gázkamrákban. Ezek a vallomások hamisak voltak. Kínzásokkal zsarolták ki õket tõle. 1983-ig kellett várni, hogy megtudjuk, kik voltak a kínzók és hogyan kínozták.


FAURISSON Robert

Elie Wiesel: Egy híres hamis tanú
<pdf> 4 oldal

Wiesel, aki nagyon szeret Istennel beszélgetni, azt mindja Neki:'De ezek az emberek, akiket elárultál, akiket megengedted, hogy kínozzanak, lemészároljanak, elgázosítsanak, elégessenek, mit tegyenek? Elõtted imádkoznak!' (Éjszaka, New York, Discus/Avon Books, 1969, 79 o.) Ugyanennek a könyvnek az elõszavában François Mauriac megemlítette a gázkamrákat és a krematóriumot. (8.o.) Elie Wiesel 'tanúvallomásának' négy fontos oldalát eredeti kézírásban reprodukálta Pierre Guillaume, Droit et Histoire (La Vieille Taupe, 1986),. 147-150 o. Az éjszaka német nyelvû kiadásában (Die Nacht zu begraben, Elischa [Ullstein, 1962]), 14-szer fordították a 'krematórium' szót helytelenül 'gázkamrának'.

 

FAURISSON Robert

A holokauszt tagadója. Gazdag István beszélgetése Robert Faurisson professzorral
antidogma.hu, p, 1990/09/28, <pdf> 3 oldal, 620K

Ha létezik ember Franciaországban ­ az "elsoszámú közellenségnek" kikiáltott Jean-Marie Le Pen mellett ­, aki enyhén szólva nem élvezi a sajtó szimpátiáját, akkor az bizton Robert Faurisson. A lyoni egyetem (volt) tanára, a dokumentum-kritika és szövegelemzés specialistája egészében véve hétköznapinak mondható életpálya után ugyanis arra vetemedett, hogy kételyeinek adjon hangot a holokauszt megtörténtét illetoen. A kritikusai által csak "náci", "elmebeteg", "provokátor" és hasonló jelzokkel illetett tudós mindazonáltal valóságos iskolát teremtett a kérdésben uralkodó felfogással gyökeresen szakító téziseivel.


FAURISSON Robert

Prof. Robert Faurisson: Lady Michele Renouf bizonyítékot vár a "holokausztra"
antidogma.hu, cs, 2009/11/12, <pdf> 2 oldal, 600K

A "holokauszttagadás" ellen az Európai Parlamentben rendezett konferencián Michele Renouf bizonyítékot, egyetlen bizonyítékot kér a "holokausztra".
Londonból, ahol lakik, Lady Michele Renouf Brüsszelbe ment, és a szükséges engedélyekkel felszerelkezve részt vehetett az Európai Parlamentben 2009. október 6-án megtartott "Holkauszttagadás és Demokrácia Európában" konferencián, amelyet a revizionizmus (az érvényben lévö zsargonban.


FAURISSON Robert

Revizionista fuvallat
antidogma.hu, p, 2010/01/01, <pdf> 2 oldal, 500K

Vajon a zsidó szervezetek vezetöi öszinték az antiszemitizmus állandó emlegetésében? Okkal, ok nélkül farkast kiáltanak, vagy inkább "undorító állatot, amelynek még termékeny a hasa". Szükség esetén kitalálják ezt az antiszemita ürügyet, akár kamutámadások alkalmából, akár az antiszemitizmus számlájára írva azt, ami
valójában csak anticionizmus.


FAURISSON Robert

A zsidók, állítólagos "holocaustja", egyre veszélyesebb
Hazankert, 2006, <pdf> 3 oldal, 150K

A "hazugság és a hazugság elhívésének mániája éppen olyan erös késztetést jelent, mint a viszketés" (Céline). Az ember, mint köztudott, bizonyos, teljesen valószerütlen fantáziaképek rabszolgája. Odáig megy, hogy képes gyilkolni, vagy öngyilkosnak lenni, olyan eszmékért, amiket olykor felad, felfedezve, hogy teljesen tévesek voltak. A fegyverekkel, háborúkkal és keresztes hadjáratokkal kapcsolatos üzleti élet, amelynek a tömegpropaganda a központi
alkotóeleme, kedvét leli ezekben a téves eszmékben. A XIX. és XX. században, a talmudisták az emberek milliárdjait ragadták magukkal és hálózták be. A freudizmus, cionizmus, a Lenin- és Trockij-típusú kommunizmus, az Elie Wieselstílu holocaust-vallás, vagy a Soah-biznisz, a la Claude Lanzmann...

 

FAURISSON Robert

A revizionismus gyozelmei
(The Tehran Speech - Forditotta: HEP Titusz, 2007-12-28) antidogma.hu. 13 oldal, <pdf> 1,6M

A nürnbergi perben (1945-1946) a gyoztesek bírósága azzal vádolta meg a legyozött Németországot, hogy
1) elrendelte és kitervelte az európai zsidók kiirtását;
2) ebbol a célból "gázkamráknak" nevezett tömegpusztító fegyvereket alkotott és használt;
3) lényegében ezekkel a fegyverekkel, de más módszerekkel is hatmillió zsidó halálát okozta.
E hármas vádpont alátámasztására, amelyet azóta a teljes nyugati média átvett, egyetlen olyan bizonyítékot sem produkáltak, amely kiállta volna a vizsgálódás próbáját. Robert Faurisson professzor 1980-ban megállapította, hogy az állítólagos hitleri gázkamrák és a zsidók állítólagos megsemmisítése egy és ugyanazon történelmi hazugság alkotóelemei, amely egy gigantikus politikai-pénzügyi csalást tett lehetové,
amelynek fo haszonélvezoi Izrael Állam és a nemzetközi cionizmus, fo áldozatai pedig a német nép ­ kivéve a vezetoit ­ és az egész palesztin nép.

FAURISSON Robert

A soá-biznisz krachja felé + Feigelson, un menteur d'Auschwitz (en francais)
antidogma.hu, 2010-01-28, 4 oldal, <pdf> 650K

A "soá" egy héber szó, amely katasztrófát jelent, és a megsemmisítés, a népirtás, a holokauszt szinonimájává vált. Claude Lanzmann ezt a címet adta végtelen hosszúságú filmjének. Marek Edelman, az 1943-as varsói gettófelkelés egyik vezetoje szerint a film "unalmas", "érdektelen" és "elhibázott". A média általános mozgósítása ellenére a franciák ­ beleértve a franciaországi zsidó közösséget is ­ szándékosan elszabotálták
ezt a penzumot. Noha François Mitterrand, II. János Pál és a világ más nagyjai is kiálltak érte, semmi nem használt. A tévécsatornák sokáig ellenálltak a nyomásnak, de végül megtörtek, és leadták ezt a gigantikus, majdnem 9 és fél órás (!) giccset.

 

FAURISSON Robert

A pápa "imája" a zsidókért, avagy egy hamisítvány utóélete
antidogma.hu, 1993-08-25, 2 oldal, <pdf> 640K

Ez az "ima", amelyet az 1963. június 3-án elhunyt XXIII. János pápának tulajdonítanak, 1964 januárjában jelent meg a Commentary nevu amerikai zsidó folyóirat "A Vatikán és a zsidók" címu "jelentésében" F. E. Cartus szignóval, amely az ökumenikus zsinat történéseit közvetlen közelrol követo római katolikus megfigyelo álneve, legalábbis a lap szerint.
Már maga a szöveg tartalma is sejteti, hogy egy pápa, még ha annyira zsidópárti is, mint Angelo Roncalli volt, aligha fejezheti ki magát ekképpen a katolikusokról. Ez az "ima" ugyanis azt mondja, hogy a zsidók szépek, hogy ok Isten kiválasztott népe, és hogy arcukon viselik kedvenc testvéreink vonásait. Évszázadokon keresztül a zsidók vért és könnyet hullattak.

 

FINKELSTEIN Norman

Holocauzt Ipar
<pdf> 52 oldal. 600 K.

A könyv szerz?je, Mr. Finkelstein, a City University of New York tanára egyebek mellett éppen a történelem egy szeletének medializálására, egyfajta kisajátítására hívja fel a figyelmet az Egyesült Államokban, amit természetesen meghatározott gazdasági és politikai érdekek, érdekcsoportok mozgatnak. Nem csekély intellektuális bátorságra van szükség egy ilyen kötet publikálásához, hiszen sokféle érdeket sért mind tudományos, mind politikai téren. A könyvnek ugyanis az az alaptézise vagy általános szemlélete, hogy a t?ke világrendszerében értelmetlen a b?nök min?ségi elkülönítése, mert az elmúlt két évszázad bizonyos szempontból semmi egyéb, mint népirtások története, ami kétségtelenül tények tömegével igazolható. Ám a XX. század és különösen a fasizmus még a genocídium problémát is "differenciálta", még a radikális baloldalon is vitathatóvá teszi a szerz? néhány megállapítását, következtetését. Ennek egyik oka nyilvánvalóan az, hogy a politikai állapotok a világ különböz? részein igen különböz?ek, s ennek megfelel?en a holokauszthoz való viszonynak is igen eltér? politikai implikációi lehetnek. Aki ilyen téma kutatásába fogott, annak számolnia kell ezekkel az implikációkkal.

FINKELSTEIN Norman

2001 Február 6-a: interjú Norman Finkelsteinnel DIE WELT, 29. oldal
<pdf> 3 oldal

Egy ember vörösen lát.
Norman Finkelstein a Holokauszt iparról és a megemlékezés-kultúráról az USA-ban és Németországban.

Norman Finkelstein: A Holokauszt-ipar

"A Holokauszt-ipar arról szól, hogy nagy hatalmú amerikai zsidó szervezetek hogyan használják fel a náci holokausztot politikai és gazdasági céljaik érdekében. Ezek a szervezetek és külföldi leányvállalataik a náci népirtást bunkósbotként használják, amellyel elhallgattatják Izrael kegyetlen politikájának bírálóit, és pénzt zsarolnak ki különbözo európai országokból. Ezek a szélhámosok hitvány céljaik érdekében a náci holokausztot kisajátították, a zsidó szenvedés emlékét beszennyezték, és megmérgezték a zsidók és nem-zsidók közötti viszonyt. Mindannyiunk -zsidók és nem-zsidók- érdekében le kell oket lepleznünk, és el kell oket távolítanunk a közéletbol."

A közvéleményben jelen lévo holokauszt-emlékezeten kívül tizenhét állam törvényben írja elo vagy javasolja, hogy az iskolákban tartsanak holokauszt-programokat, és sok foiskolán és egyetemen hoztak létre holokauszttal foglalkozó tanszékeket. Alig múlik el hét, hogy a New York Times-ban ne látna napvilágot egy nagy terjedelmu, a holokauszt témájához kapcsolódó cikk. Legszerényebb becslések szerint is a végso megoldással foglalkozó tudományos muvek száma 10.000 fölött van. Összehasonlításképpen vegyük a kongói történelem egy pokoli fejezetérol szóló muvek számát. 1891 és 1911 között mintegy 10 millió afrikai pusztult el azért, mert az európaiak rávetették magukat a kongói elefántcsont- és gumikészletekre. Mégis, az elso és mindmáig egyetlen angolul írott tudományos mu két évvel ezelott jelent meg.

A holokauszt problémájával foglalkozó számos intézet és szakember érdeme, hogy mára az Egyesült Államokban az élet minden területét áthatja a kérdéskör. Valóban nehéz egyetlen olyan politikai problémát is említeni, legyen az kapcsolatban az élettel általában, a szabad választással, az állatok vagy az államok jogaival, melyet ne hoznának összefüggésbe a holokauszttal. A holokauszt-jelenséggel való visszaélést elítélve Elie Wiesel kijelentette: "Megesküszöm, hogy mindennemu vulgáris megközelítést elkerülök".
"Ha úgy tesznek, mintha a holokauszt az amerikai történelem része volna, az csak erkölcsi fügefalevél." Oda vezet, "hogy elhomályosul az amerikaiak valódi felelossége, amikor múltjukkal, jelenükkel és jövojükkel kell szembenézniük." Sokkal könnyebb mások buneit elítélni, mint a magunkéval szembenézni. Az is igaz persze, hogy ha volna bennünk ero, sokat megérthetnénk magunkról is a náci bunök elemzésébol.

A 20. század elso felében az amerikai államok többsége sterilizációs törvényeket fogadott el, és több tízezer amerikait eroszakkal sterilizáltak. A nácik kifejezetten erre az amerikai precedensre hivatkoztak, amikor a maguk sterilizációs törvényeit meghozták. A hírhedt 1935-ös nürnbergi törvények megfosztották a zsidókat a szavazati jogtól, és megtiltották a zsidók és nem zsidók közötti szexuális érintkezést. Az USA déli államaiban élo feketék hasonló jogfosztottságban éltek, és sokkal erosebb spontán és a közvélemény által is támogatott eroszaknak voltak kitéve, mint a zsidók a háború elotti Németországban. A nagyképu, magára olyan büszke nyugati hagyomány mélységesen áthatotta a nácizmust is.

Hogy elkonspirálja a külföldön elkövetett buneit, az Egyesült Államok gyakorta foglalja törvénybe a holokauszt emlékét. Sokkal többet mond azonban, mikor utal az Egyesült Államok a holokausztra. A hivatalos ellenségek bunei, például a vörös khmerek kambodzsai mészárlásai, Afganisztán szovjet megszállása, Irak kuvaiti inváziója, a szerbek koszovói etnikai tisztogatásai mind a holokausztot idézik fel, azok a bunök, amelyek az Egyesült Államok számláját terhelik, viszont nem.

Novick rámutat arra, hogy az Egyesült Államok gyakorta cinkostárs olyan szörnyuségek elkövetésében, amelyek méretükben hasonlatosak a náci népirtáshoz. Példaként hozza fel azt, hogy egymillió gyereket öltek meg a végso megoldás során, és hozzáteszi, az amerikai elnökök világszerte csak olcsó ájtatoskodással említették a tényt, hogy számtalan kisgyerek "...hal meg éhezés és olyan betegségek következtében, amelyek megelozhetoek volnának." De érdemes végiggondolnunk azokat a súlyos konfliktusokat, amelyekben az Egyesült Államok aktívan közremuködött.

A szervezett amerikai zsidóság arra használja a náci holokausztot, hogy elhárítson minden bírálatot, amely Izraelt és saját, erkölcsileg védhetetlen politikáját éri. E politika következményei hozták az izraeli és amerikai zsidóságot strukturálisan hasonló helyzetbe: mindkét csoport sorsa ma egy cérnaszálon függ, mely az amerikai uralkodó elitek kezében van. Ha egyszer csak ez az elit úgy dönt, hogy Izrael nyug, vagy hogy az amerikai zsidóság feláldozható, akkor a szál elszakad. Kétségtelen, mindez csak spekuláció ­ lehet hogy szükségtelen aggodalom, de lehet, hogy nem.

"Az 1980-as években számos nyilvános vitában érveltek kiemelkedo német és nem német tudósok amellett, hogy nem szabadna "normalizálni" a nácik buntetteit. Az a félelem mozgatta oket, hogy a normalizálás erkölcsi felmentést jelenthet. Bármennyire érvényesek voltak akkor az érvek, ma már nem meggyozoek. Hitler végso megoldásának iszonyatos dimenziói mára jól ismertek. És vajon az emberiség "normális" történetének nincsenek rémisztoen embertelen fejezetei? Nem kell elfogadhatónak lennie egy bunnek ahhoz, hogy a jóvátétele kétségtelen legyen. Ma az a feladat, hogy mint a kutatás racionális tárgyát, rekonstruáljuk a náci holokausztot. Csak akkor tudunk belole valóban tanulni. A náci holokauszt abnormitása nemcsak magukból a szörny? tényekbol fakad, hanem a ráépült, belole hasznot húzó iparból. A holokauszt-ipart mindig a csod fenyegette. Mára csak az marad, hogy ezt nyíltan is kimondjuk. Rég ideje már, hogy kiemeljük az üzleti világból. Az elpusztítottak iránti legnemesebb gesztus az volna, ha megoriznénk emléküket, tanulnánk szenvedéseikbol, és végül, hagynánk oket békében nyugodni."

A Holocauszt-Ipar, Kairosz, 2003, 217 oldal


FORD Henry

A Nemzetközi zsido
<pdf> 102 o. 650 K


FONER P. Samuel

David Cole a hazug holomítoszról - halottgyalázás vagy
igazságkeresés?

Kuruc.info, 2008-02-10, <pdf> 7 oldal, 450K

David Cole zsidó történész 1992-ben videokazettán rögzített interjút készített Franciszek Piperrel, az Auschwitz-Múzeum igazgatójával. Ennek magyar szinkronizált változatát egyes magyarországi újságírók nagy felháborodással fogadták. Szerintük a kazetta tagadja a holokausztot, kegyeletsértést követ el és ,,gyulöletre uszít a zsidó közösség ellen", a dokumentumfilmben elhangzó tényeket érdemben azonban senki sem cáfolta azóta sem. Mielott röviden ismertetnénk a videokazetta tényleges mondanivalóját, vizsgáljuk meg ezeket a vádakat!

 

GÄRTNER Josef

Nyílt levél a pápának a holokauszt-mítosz tarthatatlanságáról és keresztényellenességérol
Kuruc.info, 2009-02-26, 7 oldal, <pdf> 500K

Eloször is szeretnék röviden bemutatkozni. Laikus katolikus hívo vagyok. Muszaki
területen dolgozom, amelynek némi köze van a kémiához.. Tagja vagyok egyházközségünk képviselo-testületének, és megpróbálom életemet Istennek a Katolikus Egyházban kinyilatkoztatott törvényei szerint élni.
Az elmúlt évekig annak alapján tekintettem egy katolikusra, mennyiben huséges a Vatikánhoz. (Mára ez annyiban változott, hogy azt nézem, mennyiben huséges az illeto a kinyilatkoztatott hitigazságokhoz.)

 

GAZDAG István

Atrocitás-propaganda (Mottó: "Megöltük a disznót, de nem azt, amelyiket kellett volna" - Churchill)
antidogma.hu, 2007-02-22, 6 oldal, <pdf> 550K

Chamfort szavaival szólva "lefogadhatjuk, hogy minden általánosan elfogadott nézet, minden közhelyszeru megállapítás ostobaság, mert a többség véleménye". Nos hát, hatvan évvel a harmincéves európai polgárháború befejezodése után egyre több történész veszi észre, hogy a király(no) bizony meztelen, és a
látvány nem éppen gusztusos. Az angolok ugyanis valójában mindig is abban voltak a legnagyobbak, ahogyan világuralmi céljaik zavartalan érvényesítése érdekében háborút, viszályt és gyulölködést tudtak szítani a kontinens népei között. De ha lehet, még ennél is nagyobb jártasságra tettek szert az ún. atrocitáspropaganda:
a háborúk hangulati elokészítése, a háborús közhangulat fenntartása, valós háborús célkituzéseik álcázása, mindenekelott pedig az általuk elkövetett kegyetlenkedések eltussolása terén.


GAZDAG István

A Faurisson-ügy
antidogma.hu, 1989/11/30 <pdf> 2 oldal, 600K

1989. szeptember közepén a franciaországi Vichyben három fiatal rátámadt egy idosebb férfira, akit a brutális bántalmazás következtében borda- és állkapocstöréssel kórházba került. Mindennapos eset ­ mondhatná bárki némi cinizmussal. Az ügy hullámai azonban a mai napig sem ültek el, és hogy az eset oly nagy visszhangra talált a francia sajtóban, annak oka a tettesek és foleg ­ a még mindig ápolásra szoruló ­ áldozat kilétében keresendo.

 

GAZDAG István

Sic transit gloria Israeli. A Csáhál és a Moszad libanoni fiaskója
antidogma.hu, 2006-11-16, <pdf> 3 oldal, 650K

"Csalással viselj háborút!" A Moszad izraeli titkosszolgálat mottója önmagában is jól tükrözi azt a mindeddig többékevésbé olajozottan muködo hazugság-mechanizmust, amelynek a Libanon elleni legutóbbi izraeli agressziót is "eladhatóvá" kellett volna tennie a világközvélemény szemében. Ezúttal azonban a gépezet csodöt mondott, és idejekorán lelelezodtek a közel-keleti térség "átmodellezését" célzó amerikai-izraeli geostratégiai játszma titkos (és piszkos) kártyái.

 

GAZDAG István

USA - a "Lobbi" hatalma + Le livre de Mearsheimer & Walt sur le Lobby (en francais)
antidogma.hu, 2009-10-21, 5 oldal, <pdf> 820K

Az Egyesült Államok és Izrael közötti "különleges" kapcsolatok ténye egyáltalán nem szorul bizonyításra,
annyira állandó és közismert eleme az utóbbi hat évtized történelmének. E kapcsolatok tényleges jellegét illetoen azonban megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint Izrael csupán az amerikai imperializmus közel-keleti eloretolt helyorsége, az USA "kliens állama" (Mort Zuckerman), mások szerint viszont az Egyesült Államok a zsidó állam által képviselt expanzionista cionizmus engedelmes eszköze. Akár a farok csóválja a kutyát, akár fordítva, e téren a Fehér Ház mindenkori lakójának aligha van személyes mozgástere, amint azt ­ a sokak által e téren is "formabontónak" remélt ­ Barack Husszein Obama szánalmas téblábolása is ékesen bizonyítja.

 

GRAF Jürgen

A holokauszt-revizionizmus rövid történeti áttekintése (2000-ig)
antidogma.hu, 2001/01/30, 3 oldal, <pdf> 500K

1950: Paul Rassinier volt francia ellenálló és a buchenwaldi koncentrációs tábor egykori
lakója közzéteszi a Le mensonge d'Ulysse (Odüsszeusz hazugsága) c. könyvét, amelyben azt állítja, hogy Buchenwaldban nem voltak gázkamrák. Rassinier úgy gondolja, hogy némelyik táborban kétségtelenül léteztek gázkamrák, de az elgázosított áldozatok száma viszonylag alacsony volt.
1964: Rassinier a Le drame des Juifs européens (Az európai zsidók drámája) c. muvében a gázkamra- és a zsidó megsemmisítési történetet "minden idok leghátborzongatóbb hazugságának" nevezi, és kimutatja a hatmilliós szám lehetetlenségét.

 

GROF Endre

Zsidó holokauszt büncselekményi védelme
Hirek, 2010-01-15, 6 oldal, <pdf> 450K

Érthetetlen elottem, hogy egy eseménnyel való történelem-tudományi foglalkozás hogyan válhat büntetojogi kategóriává ? Ezen abszurditás okát keresve kezdtem foglalkozni a zsidó holokauszt témájával.
Az már mindenképen gyanút kelto, hogy egyes országokban törvényileg tiltják a zsidó holo-kauszt kutatását, és annak bármilyen formájú, mértéku minosítését, relativizálását, bírálatát, tagadását. Emberileg ugyanis nehéz megérteni, hogyha valami igaz, akkor miért kell ilyen tiltást foganatosítani ? Sot örülni kellene annak, hogy mások, vagyis minél többen foglalkozzanak vele, gyozodjenek meg maguk is annak valóság tartalmáról. A tények ugyanis köztudot-tan makacs dolgok, megmásíthatatlanok, és azok bármilyen jellegu vizsgálódásoktól, vagy éppen a tagadásoktól nem fognak változni.

 

GRÜNER Miklos

"A magát Elie Wieselnek mondó személy hamis személyazonossággal érkezik Magyarországra"
Kuruc.info, 2009-12-08, <pdf> 23 oldal, 2,7M

Grüner Miklós az az Auschwitzot megjárt férfi, aki évek óta próbálja felhívni a világ figyelmét állítására: Elie Wiesel egy szélhámos, aki ellopta egy barátja és lágertársa, Lázár Wiesel nevét és azonosítószámát.
Grüner ugyanis találkozott a magát Elie (Eliezer, Lázár) Wieselnek mondó holokauszt-sztárral, és döbbenten állapította meg, hogy ez nem az o Lázár Wiesel barátja, akivel együtt volt a munkatáborban. Ennek hangot is adott - Wiesel azóta sem volt hajlandó találkozni vele.

 

GUTTENPLAN D. D.

A holokauszt pere
Beszelo, 2000 julius-augusztus, 17 oldal, 300K

A holokauszt "tanítómeséi" közül talán Martin Niemöller lelkipásztor kíméletlen vallomása a legismertebb, amelyben elismeri saját cinkosságát a náci Németország közéletének fokozódó eldurvulásában. Valahányszor az amerikaiak a holokausztról beszélnek ­ kezdve Al Gore alelnöktôl egy washingtoni holokauszt-megemlékezésen Mary Fischer AIDS-aktivistáig az 1992-es Republikánus Konvencióban ­, Niemöller közömbösségének példázata: "de én nem voltam zsidó", mindig elôkerül. Azon dolgok közé tartozik, amelyeket mindenki tud a holokausztról, hasonlóan a legyilkolt zsidók zsírjából fôzött szappanrudakhoz és a dachaui és belseni gázkamrákhoz.

 

HARWOOD Richard

Tényleg 6 millioan haltak meg ?
<pdf> 42 oldal 600K

"Azért kellett krematóriumokat berendeznünk, hogy azoknak a foglyoknak a hulláját elégessük, akik fertõzéses betegségekben haltak meg. És ebbõl fonnak nekünk kötelet, hogy azon akasszanak föl minket" Heinrich Himmler
A zsidó világkongresszus képviselõivel folytatott beszélgetése alkalmából 1944-ben.
Richard Harwood író és a második világháború politikai és diplomáciai kérdéseiben
szakember. Ezidõszerint a Londoni Egyetem alkalmazottja. Harwood úr érdeklõdése Paul Rassinier befolyása alatt fordult a háborús bûnök fel. Rassinier úr nagy mûvének sok hálával tartozik ez a kis kötet. A szerzõ e pillanatban az 1945-46-os perek feldolgozásával foglalkozik.
A magyar kiadás elõszava.
A fenti mû Angliában nagy feltûnést keltett. Colin Wilson, angol író a következõ
megjegyzést tette a mûre: " Ha valami tényleg nem stimmel és a tényeket eltúlozták, akkor nem szabad félnünk, a valóságot megkeresni és felszínre hozni. Az a véleményem, hogy hazugságok, akkor is, ha nemes ügy szolgálatában állnak, nem használnak senkinek." (Books & Bookmen, 1975 februárjában).

 

HEP Titusz

Gedanken sind zollfrei
antidogma, 2010-01-14, 3 oldal, <pdf> 650K

Mozgásban van a világ. A válság megingatja az eddigi vak bizalmat a fennálló gazdasági és politikai rendszer iránt, és kétségtelenül megvan az a pozitív hatása, hogy gondolkodásra késztet. Egyre többen lesznek azok, akik felfogják, hogy a politikusok által ajánlott megoldások valójában nem megoldások, és csak a rendszer
életben tartását szolgálják. Terjed a gyanú, hogy a krízis csupán egy gigantikus újraelosztó m?velet a pénz és a hatalom egyre kevesebbek kezében történo koncentrálására. Ideje lesz tehát mindeddig vitathatatlannak tuno dogmákat is alávetni a gondolkodás próbájának.

 

Hitler és a cionistak
Hazankért, 2004 majus. 3 oldal, <pdf> 200K

A történelem legsötétebb oldalait már nagyon nehéz eltitkolni, foleg nem a világhálózaton. Hányszor hallottuk már, hogy "a zsidó holocaustért maguk a zsidók felelosek, az o muvük volt." Akik ezt így ki merték mondani, nem sok esélyük volt az illetékes zsidó szervezetek megbélyegzését elkerülni. Most végre írásban, mégpedig zsidó szerzoktol egymás után kerülnek napfényre olyan könyvek, amelyek tényekkel és adatokkal alá is támasztják.

 

Holokamu-dossziéval hajtunk fejet korunk hosei, a revizionisták elott
2009-03-14, Kuruc.info, 18 oldal, <pdf> 1M

A nemzetközi pénzhatalom legnagyobb ereje az emberek sötétségén túl a holokauszt-propaganda, valamint az antiszemitizmus-ipar igen eredményes muködtetésében rejlik. Bár az utóbbi már több évezrede dübörög és szedi hiszékeny áldozatait, mégis a méhébol születo, és emloi nedvébol táplálkozva felnövo szörnyszülöttet, az úgynevezett holokausztot nevezhetjük a világtörténelem legnagyobb csalásának. Bárki is legyen az édesapa ­ értjük ezalatt a holo-csodafegyver feltalálóját, az osi ipart ötletével megtermékenyítot ­, az biztos, hogy a sakkjáték kiagyalójával említhetnénk egy lapon találmányát, ha nem szenvednénk miatta immár 64 éve.

 

Holokauszttagadás
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

5 oldal, <pdf> 160K

A holokauszttagadás, vagy ahogy hívei nevezik, a holokauszt-revizionizmus (közkeletu elnevezése még negacionizmus) a közelmúlt történelmének olyan szemlélete, miszerint a zsidóság ellen a II. világháborúban elkövetett népirtás ­ melyet általában holokauszt néven említenek ­ nem történt meg, vagy nem azon a módon, abban a mértékben történt meg, ahogy a történettudomány ma általánosan elfogadott tézisei állítják.

 

INDYMEDIA.HU

Chomsky mint "gyakorlatilag holokauszt-tagadó"
15 okt. 2007, 3 oldal, <pdf> 120K

Berkovits Balázs, egy viszonylag ifjú titán szólt hozzá az ÉS-ben egy korábbi Tatár György-cikkhez, amely a nyugati baloldalt bírálta, annak Izraellel szembeni fellépéseiért. Ezeknek a vége mindig az antiszemitizmussal való vádaskodás, holott az Amerika-ellenes nyilatkozatok sem az amerikai népre, hanem az USA-t irányító multinacionális cégekre és az általuk megvásárolt politikai elitre vonatkoznak.

 

IRVING David

FREE DOWNLOADING OF HIS BOOK UPRISING! THE HUNGARIAN REVOLUTION OF 1956
<pdf>, 1,9M, 751 p.

In English: http://www.fpp.co.uk./books/Uprising/index.html

In Magyar : same page, click Irving's Book Hungarian edition, publ. 2003: free download
Felkelés! Egy Nemzet Küzdelme: Magyarorszag 1956
<pdf> 658 oldal, 2003, 1,9M, Fordította: Tudós-Takács János

 

JENEY Petra -- SEBOK Endre

Mediagenocidium (Ruanda)
Fundamentum, 2004, 7 oldal, <pdf> 100K

A Ruandai Törvényszék 2003. december 3-án népirtás bûntettében marasztalt el három ruandai férfit, akik 1994-ben a ruandai rádióállomás adásaiért, valamint a vezetô sajtótermékek megjelentetéséért voltak felelôsek. Az ítélet a ruandai média tömegmészárlásokban betöltött szerepének feldolgozása és megítélése szempontjából rendkívül fontos, a népirtással kapcsolatos nemzetközi büntetôjogi gyakorlat további kidolgozásának pedig egyik referenciapontjává válhat.

 

KAPOSI David

A holokauszttagadó védelmében...
PILPUL, zsidó életmódmagazin, 2005-12-08, 4 oldal, <pdf> 250K

(Van itt tagadás, szaft, meg Chomsky is!)
Amikor pár hete egy 1947-es törvény alapján David Irving angol holokauszttagadót letartóztatják Bécsben és akár 20 évre is elítélhetik, és maguktól valahogy nem peregnek a könnyeink, akkor rá kell döbbenjünk,
bizony, ha multikultiról van szó, inkább gondolunk a pekingi kacsára, mint a neonácikra. Másfelol eszünkbe ötlik valami olyasmi, hogy szabad véleménnyilvánításra való jog. Hogy "szabadság, egyenoség, testvériség",
és az o mellékvizükön ringatozó ideák. Szépek. Szeretni szokjuk oket. Smintha a szólásszabadság is többet jelentene, mint haver-libsi ötletek örömteli hátbaveregetése. Hogy is van ez?

 

KARSAI Laszlo

Nem Félünk a Finkelsteintol
élet.es irodalom, 29 Jan. 2010, <pdf> 200K

A sikerkönyvek mindig "gyanúsak" egy kicsit. Norman G. Finkelstein New York-i politológus karcsú kötetét Budapesten az utcai könyvárusok a "Kéjgyilkos a nagymamám" és a "Hogyan fozzünk sokat, jól a semmibol" típusú könyvek között árulják, a legkeményebb pornó "szakirodalom" muveihez hasonlóan celofáncsomagolásban. Hátsó borítóján büszkén hirdetik, hogy már 14 nyelven 250 000 példányban adták el. Bevallom, mint a Vasárnapi Újság rendszeres hallgatója, figyelmemet Finkelstein könyvére néhány hete Lovas István hívta föl, aki szokásos stílusában (alig visszafojtott dühvel a hangjában) jegyzetében többek között azon élcelodött, hogy a "balliberálisok" nem mernek Finkelstein könyvével foglalkozni, még megbírálásától is óvakodnak, inkább megpróbálják elhallgatni, hogy egy ilyen jelentos mu megjelent.


KASZONI Daniel

Solymosi eszter a Tisza-Eszlari veraldozat
<pdf>, 105 p. 700K, Budapest, 1882.

Le crime rituel de Tisza Eslar en 1882 et le procès l'année suivante.

On April 1, 1882, Eszter Solymosi, a 14-year-old Christian peasant girl who was a servant in the home of András Huri in Tiszaeszlár, a Hungarian village situated on the Tisza river, was sent on an errand from which she did not return. After a fruitless search, a rumor was circulated that the girl had become a victim of Jewish religious fanaticism. Hungarian agitators, whose leaders, Géza Ónody, representative of Tiszaeszlár in the Hungarian Parliament, and Gyozo Istóczy, MP, proposed the expulsion of the Jews in the House of Deputies, excited the public against the local Jews, resulting in a number of violent acts and pogroms. They spread the charge that the Jews killed the girl in order to use her blood at the approaching Passover (April 4). On May 4 her mother accused the Jews before the local judge of having murdered her daughter, and urged him to make an investigation. Voir la suite sur Wikipedia English, Tiszaeszlar blood libel.

 

Kasztner különjáratai
Hazánkért, 2004. május, 5 oldal, <pdf> 220K

Keveset hallani arról, hogy az erdélyi születésu zsidó Rudolf (Rezso) Kasztner a második világháború idején hogyan és miért kötött 1.5 millió dolláros egyezményt -- nem a magyar nyilasokkal, hanem Adolf Eichmann-nal, mely cselekedet egészen az élete végéig kísérte. Ma már mindketten halottak, mert vagy túl sokat tettek vagy nem eleget.
Nos, Kasztnert, -- akirol még évtizedek multával sem határozták el, hogy hos volt-e avagy áruló, -- 1957-ben agyonlotték Izraelben a bírósági tárgyalása idején, Eichmannt pedig mint náci háborús bunöst felakasztotta a zsidó állam igazságszolgáltatása.

 

KISS Sándor

A "LÁRMÁS ANTISZEMITIZMUS" (1923)
antidogma.hu. 2010-02-01, 3 oldal, <pdf> 650 K

"Utálom a lármás antiszemitizmust." Gyakorta halljuk mostanában ezt a szólást, kivált ama front felol, amelynek egyik szárnyán imádkozó nagyurak, a másikon istenkáromló bolsevikok állanak, közben pedig a zsidócsahosok tarka serege rajzik. Mivel fajtánknak végzetes hajlama van minden üres szólam beszajkózására, ez a szólás is egyre nagyobb népszeruségre kezd szert tenni. Ha elejét nem vágjuk, ez a három szócska hamarább fogja leszerelni a "keresztény nemzeti újjászületés" mozgalmát, mint akár a zsidók aknamunkája, akár a saját eredendo gyengesége. Ezért érdemes lesz mögé nézni: mennyit ér, honnan jön, mire törekszik?

 

LAKATOS Pal

Börtönbe a holocaust-eretnekekkel-Tuzre a könyveikkel!
Hazankert, 2006, <pdf> 4 oldal, 160K

2006. április 11-én, kedden a katalán fovárosban letartóztatták Pedro Varela revizionista kiadót a Libreria Europa könyvesboltjában, "genocídium védelmezése és igazolása" vádjával, mivel olyan könyveket adott ki, mint pl. Joaquin Bochaca Mito de los 6 miliones (A hatmillió mítosza) címu muve, és ezzel furcsa módon "veszélybe sodorta külföldi államok biztonságát". (!?)
Az akcióban 500 könyvet foglaltak le. Varela kedden délelott 11-tol szerdán hajnali 2-ig volt orizetben, amikor is óvadékot tett le. Varelát öt év börtönbüntetés fenyegeti. A barcelonai újságok címlapjain a jóképu Varelát láthattuk, amint megbilincselve elvezeti ot egy nindzsaszeru rendorno.

LAZARE Bernard

Antiszemitismus
101 p. <pdf> 1,1 M

Ez a könyv megdönti mind az antiszemitizmus mind a zsidó védekezés ideológiai alapját.
Tényekbõl indul ki és alaposan tanulmányozza a zsidó közösségek kapcsolatát nemzsidó társadalmi környezetükkel. Ez válasz Drumont zavaros antiszemitizmusára és annak tükörképére sok zsidó fantáziájában, melyet saját történelmükrõl képzelnek. Lazare 1903-ban halt meg, mielõtt még láthatta volna a cionizmus fejlõdését, melynek õ volt az elsõ kialakítójainak és kritikusainak is egyike.


LEUCHTER Fred

Leuchter-jelentés
<pdf> 19 oldal, 400 K

A 'Leuchter-jelentés' végkövetkeztetése:
"Miután Auschwitzban, Birkenauban és Majdanekben áttekintettük az összes anyagot és megvizsgáltunk minden helyszínt, a bizonyítékokat megsemmisít? erej?nek találjuk. Ezen helyek egyikén sem voltak kivégzésre szolgáló gázkamrák. A szerz? legjobb tudása szerinti mérnöki szakvéleménye, hogy a megvizsgált helyszínek állítólagos gázkamráit sem akkor, sem most nem használhatták kivégzésre, és soha senki nem vélhette komolyan, hogy ezek ilyen feladatot láthattak el."


LIPUS Zsolt

Zsidó rituális emléknap Judapesten + Holodiarré 2010
antidogma;Hu. 2010-01-27, 5 oldal, <pdf> 650K

Elie Wiesel jó egy hónappal ezelotti hazánkban tett látogatásakor, melynek során ez a "holokauszt-szélhámos" oly otthonosan és mindenféle feszélyezettség nélkül mozgott és szónokolt a magyarországi Parlament falai között - a szokásos, unalomig ismételt talmudi-ószövetségi gyulölködéstol vezettetve egy nagyságrendileg a holokausztkárpótlási pénzösszegeknek megfelelo hazugság- és rágalomözönt, valamint átokáradatot zúdítva nemzetünkre -, mintha legalábbis Tel-Avivban kérték volna fel egy politikai showmusor megtartására. S íme, újra elérkezett egy "jeles" alkalom, amikor fovárosunkban(?) gigantikus, reprezentatív holomese-szeánszot készülnek tartani egy idegen, a magyarságot elnyomó hatalom képviseloi és annak hazai marionettfigurái.

 

MARX Karoly

A zsidókérdéshez (1843)
pdf> 18 oldal, 140K

A zsidók társadalmi felszabadítása egyenlõ a társadalom felszabadításával a zsidóságtól.


MENUHIN Gerard

Sylvia Stolz, a német Jeanne d'Arc
antidogma.hu, 2010-01-14 <pdf> 2 oldal, 600K

Gerard Menuhint, a világhíru hegedumuvész, Jehudi Menuhin 61 éves fiát 2005 decemberében kizárták a német Menuhin Alapítványból, amelyet addig elnökölt, mert az elozo hónapban megjelentetett egy cikket a szélsojobboldali Nemzeti Demokrata Párt (NPD) orgánumában, amelyben többek között azt is szóvá tette, hogy az a nép, amely még hatvan évvel a háború vége után is hagyja magát megfélemlíteni az akkori események által, az "nem egészséges". Anticionista és németbarát zsidóként Gerard Menuhinnak volt bátorsága meglátogatni a börtönben Sylvia Stolz ügyvédnot, aki a holokauszttagadó Ernst Zündel kanadai-német kiadót védte a mannheimi bíróság elott, és akit védoként kifejtett tevékenysége miatt a tárgyalóterembol egyenesen a
heidelbergi börtönbe vittek.

 

NEY Joannes Peter

Wannsee-Jegyzõkönyv - egy hamisítás anatómiája
<pdf> 21 oldal

Ha egy dokumentum arra szolgál, hogy azzal valamit bebizonyítsanak, akkor elõször azt kell bebizonyítani, hogy a dokumentum valódi és az információ, melyet tartalmaz, a tényeket tekintve helyes. Egy dokumentum valódiságának egyik feltétele, hogy a használt anyagok és technikák, mellyel az információt kódolták és tárolták, az állítólagos elõállítás idején már léteztek. Technikai, kémiai és fizikai módszerekkel ma többféle módon megvizsgálható, hogy a fölhasznált papír, az írás színe, az íróeszközök és hasonló dolgok az állítólagos elõállítás idején már egyáltalán léteztek-e. Ha ez nem áll fönt, akkor a hamisítás tényét bebizonyítottuk. Ha például egy állítólag a múlt században írt dokumentumot egy a századunkból való írógéppel írtak, akkor ez biztosan hamis. A holokauszt dokumentumok vizsgálatának ezt a módszerét megkísérelni eddig nem volt lehetséges, mert ezeket féltékenyen õrzik a levéltárakban és minden kísérletet arra, hogy ezeket természettudományosan fizikailag megvizsgáljuk, csírájában elfojtanak.

 

"NOIR INTENSE"

Ki hazudik? Avagy a Holokauszt-tagadás
2007-08-23 Gondolatim naploja, 15 oldal, <pdf> 300K

Üdvözlet kedves olvasó! A mai napon egy érdekes vitába keveredtem a youtube egyik fórumán két antiszemita férfival. A modern történelemtudomány és antiszemitizmus ugyanis egy igen érdekes kérdést vetett fel: mi van, ha a Holokauszt nem is létezett, pusztán egy átverés? A téma mellbevágó abszurditása miatt kissé utána néztem. Két részre bontom alábbi bejegyzésemet.

 

PERGE Ottó

Amiröl nem beszélnek a holokauszt-iparosok: tífuszjárvány háborúban
Kuruc.info, 2009-10-11 <pdf> 3 oldal , 550K

A tífusz mindig is rettegett betegség volt, de kiváltképpen háborús idokben okozott rettenetes pusztítást.
Dr. Wilhelm Pfannenstiel, a Marburgi Egyetem Egészségügyi Intézetének igazgatója - egyúttal az SS egyik vezeto tisztségviseloje - 1942 augusztusában látogatást tett Belzecben és
Treblinkán. Kíséretében volt Kurst Gerstein, a Waffen SS egyik vezeto orvosa, aki még
a háború alatt állítólag személyesen is látott elgázosításokat a két német koncentrációs táborban.

PERGE Ottó

Egy cégéres hazudozó: Elie Wiesel
Kuruc.info 2009-11-10 <pdf> 2 oldal 500K

Elie Wiesel egy cégéres hazudozó. Amit valójában már majdnem mindenki tud, ennek ellenére valóságos istenként kell tisztelni ezt a szélhámost. Szégyen és gyalázat, de tény, hogy az erdélyi Máramarosszigeten született, 1928. szeptember 30-án. 1944 májusában pár százezer zsidóval együtt ot is elszállították valamelyik német munkatáborba.

 

PERGE Ottó

Hack Péter börtönbe csukná a történelem legnagyobb csalását leleplezoket
antidogma.hu, 2010-01-22 3 oldal, <pdf> 640K

Hack Péter börtönbe csukná azokat, akik lerántják a leplet a történelem legnagyobb csalásáról. Az MSZP még a választások elott át szeretné vinni a parlamenten azt a törvényt, amely büntetné a holokauszttagadást Magyarországon ­ adta hírül a zsidó ATV. A Hit Gyülekezetében vezeto pozíciót betölto, szélsoségesen magyarellenes Hack Péter "alkotmányjogász" szerint pedig nem a korábban megfogalmazott jogszabályt
kellene eloterjeszteni, hanem annak egy "szukített változatát", amely nem a "gyulöletbeszédre" koncentrál, hanem kifejezetten a holokauszt cáfolására.

 

PERGE Ottó

Bemutatjuk a holokauszt-csalas leleplezoi - I.rész: Paul Rassinier
jobbikeger, 2009-11-23 5 oldal <pdf> 7,1M

Szerkesztoségünk új sorozattal kívánja tovább rombolni a holokauszt-ipar gyengülo bástyáit, és egyúttal egyenként tisztelegni a revizionista történetírás nagyjai elott. Dossziénk bevezetojében rávilágítottunk a mítoszteremtok céljaira, végigvettük és cáfoltuk legfontosabb érveiket (a szöveg utolsó, komolyabb frissítése
júniusban történt, aki még nem olvasta volna azóta, annak kiemelten ajánljuk), valamint számos kapcsolódó tanulmányban, publicisztikában mutattunk rá a holmi gázkamrákról, népirtásról sipánkozók állításainak
tarthatatlanságára.

 

PERGE Ottó

A holokauszt-csalás leleplezoi - II. rész: Robert Faurisson
kuruc.info.2009-12-08, 4 oldal, <pdf> 200K

Szerkesztoségünk új sorozattal kívánja tovább rombolni a holokauszt-ipar gyengülo bástyáit, és egyúttal egyenként tisztelegni a revizionista történetírás nagyjai elott. Dossziénk bevezetojében rávilágítottunk a mítoszteremtok céljaira, végigvettük és cáfoltuk legfontosabb érveiket (a szöveg utolsó, komolyabb frissítése
júniusban történt, aki még nem olvasta volna azóta, annak kiemelten ajánljuk), valamint számos kapcsolódó tanulmányban, publicisztikában mutattunk rá a holmi gázkamrákról, népirtásról sipánkozók állításainak tarthatatlanságára.

 

PERGE Ottó

A holokauszt-csalás leleplez?i - III. rész: Ernst Zündel
kuruc.info.2009-12-21, 7 oldal, <pdf> 400K

Szerkesztoségünk új sorozattal kívánja tovább rombolni a holokauszt-ipar gyengülo bástyáit, és egyúttal egyenként tisztelegni a revizionista történetírás nagyjai elott. Dossziénk bevezetojében rávilágítottunk a mítoszteremtok céljaira, végigvettük és cáfoltuk legfontosabb érveiket, valamint számos kapcsolódó tanulmányban, publicisztikában mutattunk rá a holmi gázkamrákról, népirtásról sipánkozók állításainak
tarthatatlanságára.

 

PERGE Ottó

A holokauszt-csalás leleplez?i, IV. rész: Fred Leuchter,
az auschwitzi "gázkamrák" titkainak tudója

kuruc.info, 2010-01-11 6 oldal <pdf> 400K

Muszaki értelmiségiként 44 éves koráig nem foglalkozott semmiféle, a történelemhez kapcsolódó kérdéssel még amator, mukedveloi szinten sem. A revizionisták munkásságát bemutató sorozatunk elozo részében ejtettünk szót a "holokauszttagadásért" napjainkban is egy németországi börtönben sínylodo Ernst Zündelrol, aki ellen a kanadai hatóságok 1985-ben és 1988-ban emeltek vádat "hamis hírek terjesztése" gyanújával. Zündel védoügyvédei a büntetojogi eljárás második szakaszában megbízták Fred Leuchtert - akinek szakterülete volt a mérges gázzal muködo, kivégzésre szolgáló kamrák tanulmányozása -, hogy legyen a védelem egyik koronatanúja.

 

PERGE Ottó

A holokauszt-csalás leleplezoi, V. rész: A kalandos élet? történész, David Irving
Kuruc.info, 2010-01-25, 7 oldal, <pdf> 400K

Elso jelentos muve, a Drezda elpusztítása 1963-ban jelent meg. A könyv a figyelem fókuszába helyezte az 1945 februárjában történt borzalmas pusztítást, melynek során az amerikai és angol légiero porig rombolta a
német várost, ahol pedig semmiféle komolyabb katonai létesítmény nem volt. A döbbenetes pusztításnak Irving becslései szerint legalább 100 ezer áldozata volt, de nincsen kizárva az sem, hogy a halottak száma meghaladta a 200 ezer fot. (Muvének késobbi kiadásaiban 50 és 100 ezer közé helyezte a brutális légibombázás során elhunyt drezdaiak számát.) David Irving muvének jelentos része volt abban, hogy Nagy Britanniában a 60-as években vita bontakozott ki a Németország elleni légi kampány céljáról és értelmérol.

 

PERGE Ottó

A holokauszt-csalás leleplezoi, VI. rész: Arthur R. Butz:
Nincs elefánt a pincében

Kuruc.info. 2010-02-10, <pdf> 5 oldal, 400K

Arthur R. Butz 1933-ban született New Yorkban. Elektromérnöknek tanult. A Massachusetts Institute of Technology hallgatója volt, és 1956-ban kapta kézhez diplomáját. Ezután a Northwestern University-n kapott állást (az illinois-i Evanstonban), ahol a mai napig is tanít. 1965-ben doktori címet szerzett a Minnesotai Egyetemen. Több jelentos felfedezés is fuzodik a
nevéhez. Kiváló szakembernek tartják az elektrotechnika és a számítástechnika területén. Nagyszeru karriert futhatott volna be, de úgy érezte, nem dughatja a homokba a fejét, és a felismert igazságról nem szabad hallgatnia. Vagyis úgy viselkedett, ahogyan az egy igazi
értelmiségitol ­ és egy igaz embertol ­ elvárható.

Kapcsolódó
A holokauszt-csalás leleplez?i:
-
I. rész: Paul Rassinier - A holokauszt-revizionizmus atyja
-
II. rész: Robert Faurisson - Korunk legnagyobb szellemi kalandora
-
III. rész: Ernst Zündel - A modern inkvizíció elleni küzdelem egyik élharcosa
-
IV. rész: Fred Leuchter - Az auschwitzi "gázkamrák" titkainak tudója
-
Holokamu-dosszié

 

PFEIFER Karl

Az emlékezet gyilkosai
hetek, 2002-01-04, 2 oldal, <pdf> 150K

Beszélgetés Pierre Vidal-Naquet francia történésszel, az 1980-ban kiadott "Les Assasins de la Mémoire" cím? könyv írójával. M?ve angol nyelven 1992-ben New Yorkban került kiadásra "Az emlékezet gyilkosai ­ Esszék a holokauszttagadásról" címmel. A könyv idén tavasszal Németországban is megjelenik.

 

RASSINIER Paul

Odüsszeusz hazugsaga
<pdf> 1,1 M 146 oldal


Sok helyen buncselekmény a holokauszt tagadása

2009. április 21. 4 oldal, Hirek, <pdf> 500K


A holokauszt megkérdojelezése, vitatása és tagadása Németországban a büntetojog
hatálya alá esik. A buncselekmény súlyosságától függoen a minimális büntetés
pénzbírság vagy 1 hónap börtön, míg maximumként 5 év börtön szabható ki.

 

Rudolf HÖß
A Metapedia BOL

8 oldal, <pdf> 120K

Rudolf Franz Ferdinand Höß (* 1900 november 25 Baden-Baden; +1947 április 16 Auschwitz) német nemzeti szocialista, SS-Obersturmbannführer, az Auschwitzi tábor parancsnoka. 1947-ben a kommunisták Lengyelországban halálra ítélték és kivégezték.

 

SHAMIR Izrael

Egy jiddise Medina
from the old Shamir website, szeptember 2001, 4 oldal, <pdf> 200K

Az ártatlanok tömeges lemészárlása fenyegeti a világot. Ádám és Éva által való embertestvéreink százezreit, de meglehet, hogy millióit is a géppuskatuz, a napalm, vagy atombomba általi halál veszélye fenyeget. Fiúkat és leányokat, meg nem-született csecsemoket, és öregeket helyeznek el a bosszúállás Istenének oltárán, hogy azokat annak fopapja szertartásszeruen meggyilkolja. Az idozítés tökéletes. A zsidó újév; Rosh Hashanah, utáni tíz napot a Felindulás Napjainak nevezik. A tizediket nap, Yom HaDin, vagyis az utolsó ítélet napja.

 

SHAMIR Izrael

A Deir Jasszin-i mészárlás
antidogma.hu, 2 oldal, <pdf> 750K

Egy csodálatosan szép tavaszi napon, amikor a Szentföld fölött halványkék az ég, és mindenütt zöldell a fu, légkondicionált buszok viszik a turistákat a síkság városaiból a hegyvidék városaiba. Nem sokkal a fél út megtétele után, közvetlenül a Bab alVad, vagyis a Völgykapu rekonstruált török kori vendégfogadója mögött a busz páncélozott harci jármuvek pirosra festett roncsai mellett halad el. Ez az az útszakasz, ahol az
idegenvezetok eloadják a szokásos szöveget: "Ezek a jármuvek azoknak az izraeli husöknek az emlékét orzik, akik áttörték a kilenc arab állam agressziója által Jeruzsálem köré vont blokádot." A szövegben az arab államok száma aszerint változik, hogy éppen milyen hangulatban vannak az idegenvezetok, és milyennek ítélik az aktuális közönséget.

 

SHAMIR Izrael

Vérfagyasztó vád
Writings of israel Shamir website, 2003, 11 oldal, <pdf> 300K

Ezen a nyáron David Aranovich követte a japán példát a "The Observer" c. brit hetilapban. Annak érdekében, hogy megfagyassza a vért az angol olvasóiban, a "vérvádat" vette elo, ezt a visszatéro történetet arról, hogy zsidók keresztény gyermekeket rabolnak el, megölik oket és "a vérüket felhasználják a titkos szertartásaikban. Efféle mesék özönével rendelkezünk a 12., 13. századi Angliában, és rengeteg zsidó vesztette emiatt az életét" ­ írta. "Mit keres a vérvád az olvasott, tekintélyes egyiptomi lapban, az Al-Ahramban, a szíriai védelmi miniszter könyvében, és különbözo palesztinai mecsetekbol a rádión közvetített prédikációkban?" ­ kérdezi
Aaranovich. Elmagyarázza, hogy a "szóban forgó vád az 1840-es damaszkuszi eset, amelyben néhány zsidó (köztük David Harrari) "bevallotta" ­ a kínzások hatására ­ az ottomán hatóságoknak, hogy elraboltak egy papot és kifolyatták a vérét."

 

SHAMIR Izrael

Az elnémított Clio
Writings of Israel Shamir website, 2007 Aprilis, 8 oldal, <pdf> 400K

Itália elragadó az évnek ebben a szakában, amikor dús fu borítja a völgyeket és az elso fügék bújnak elo, amikor a cseresznyevirágokat már elmosták a tavaszi esok. A "Holokauszt és a Közel-Kelet: az Elnémított Történelem" c. konferencián vettem ott részt, amelyet az óriási Claudio Moffa professzor szervezett, Paul Newman szakasztott mása, egy magas, szikár, nemes külseju, kék szemu olasz, aki jeleskedik abban, hogy a rossz irányban hatol be az egyirányú utcákba. Ellenszenve nem korlátozódik a forgalomirányító jelekre: úgy tunik, elég, hogy kitegyenek valahová egy "belépni tilos" jelzést, akár bizonyos történelmi viták esetében is, o teljes gozzel beront.

 

THION Serge

Jospin pofájába
<pdf> 1 oldal, 20K, 2000.

A nemzeti szocializmus 12 évig tartott. A cionizmus száz éve tart. Az izraeli terror 52 éve. Minden terrorrendszer veszíteni fog a végén. Az izraelieknek el kell hagyniuk Palesztinát és oda visszamenniük, ahonnan jöttek. Aki zsidónak nevezi magát, segítsen nekik.

   
A Kommunizmus fekete könyvéröl
Sárkányölök frakkban.

SOURCE : Les révisionnistes ne font pas le détail, Le Temps Irréparable, 6 Dezember 1997; translated from German, Sleipnir, 4, 6, 1998, S. 42-3,

Kétségtelenül korunk egyik legnagyobb butasága, a társadalmi élet két szintjét összekeveri, melyeket még a régi rendszer humanistái és a fölvilágosítók meg tudtak különböztetni: a jogi és politikai vitákat. Ebben nagy jelentoségu szellemi visszalépés rejlik.

Nem vagyunk amerikaiak
antidogma.hu, cs, 2002/11/21. <pdf> 2 oldal, 500K

Amióta feltalálták a repülogépet, korszakunk tudja, hogy a halál és a rombolás az égbol hull alá. Valamennyi hadsereg közül, amely egy évszázad óta a világon harcolt, mindig az Egyesült Államoké volt a legbegyulladtabb. Mindig rettento bombázásokkal kezdett, mielott a csatamezore merészkedett volna.
Van olyan európai, aki ne emlékezne a "szönyegbombázásnak" mondott rémíszto
taktikára, amely halált szórt "barátra" és "ellenségre" egyaránt, a gyászos "repülo
erodök" révén?


TOTH Judit

FAJVÉDELEM IZRAELBEN?
«Ha a zsidóság megmaradása forog kockán, akkor az erkölcsnek semmi helye nincs»

Hazankert, 2008-05-27, 3 oldal, <pdf> 200K

A cikket, mint véleményt, a new yorki Forward c. zsidó lap közölte, 2008. május 15-én, a szerzo Yehezkel Dror, a jeruzsálemi Hebrew University politikai tudományok tanára, akit a cionista állam kitüntetett a 'nemzetvédo' munkásságáért.
Tagadhatatlan, hogy minden élolénynél létezik fajvédelem. Az állatoknál ez a legtermészetesebb, mert ösztönszeru. A kis oktalan állat a saját életét képes kockáztatni, hogy a ragadozók ellen megvédje kölykeit. Ugyanez, sajnos nem mindig nyilvánvaló az emberiségnél, de azért a népek nagy része igyekszik megvédeni a sajátját, sot vannak kirívó esetek, amikor a fajvédelmet túlzásba viszik más népek kárára.

 

TOTH Judit

Tíz kérdés a cionistákhoz
Az írás 1948 óta többször is megjelent

Hazankert, 2008-04-21, 4 oldal, <pdf> 250K

Hasonló kérdéseim lennének még, amelyeket intézhetnék ezekhez az ateista degeneráltakhoz, -- akiket úgy hívnak, hogy "zsidó államférfiak", -- de egyelore hadd válaszoljanak meg erre a tíz kérdésre. Ezek a nagy elorelátó cionista "államférfiak", véget akartak vetni kétezer éves isteni zsidó alárendeltségnek és politikai engedelmességnek. Eroszakos harciasságukkal Európában lángra gyújtották az antiszemitizmust, és sikerrel egybeforrasztották a zsidógyulöletet náci- Németország és a környezo országok között.

 

VIZESTAL Simon

Véralgebra: olvasónk észrevételei a holohazugság kapcsán + hozzászólás
Olvasoi levelek, Zsidobunozes, 2009-05-26, 5 oldal, <pdf> 400K

A holokauszttagadás ­ mint tudjuk ­ nagyon csúnya dolog, épp ezért fontos, sot erkölcsi kötelessége mindenkinek, hogy a fellelheto holokauszt-irodalmat minél mélyrehatóbban tanulmányozza, tudását
folyamatosan fejlessze.
Hétvégén épp ennek a magasabb rendu erkölcsi kötelességemnek tettem eleget (Tudom, furcsa szabadidos program, de ne feledjük: kötelességünk emlékezni!) amikor hiteles forrásban érdekes adatokra leltem.

 

WEBER Mark

Simon Wiesenthal: A csaló 'nácivadász'
<pdf> 15 oldal

Több mint 40 évig követte Simon Wiesenthal 'naci bûnözõk' százait bécsi 'dokumentációsközpontjából'. Munkájáért, mint a világ legprominensebb 'nácivadásza' néhány kitüntetést és számos díjat kapott, többek között Németország legmagasabb kitüntetését. Egy Fehérházi ünnepségen 1980-ban a könnyesszemû Carter elnök az US kongresszus külön aranyérmével tüntette ki. Reagan elnök 1988 novemberében a század egyik 'igazi hõsének' nevezte.
Ezt az élõ legendát hízelgõ módon ábrázolta Laurence Oliver az 1978-as fantáziafilmben 'A brazíliai fiúk' és 1989-ben Ben Kingsley alakította õt a HBO televíziós filmjében: 'Gyilkosok közöttünk: A Simon Wiesenthal történet.' A világ legismertebb holokauszt szervezetét róla nevezték el: 'A Los Angelesi Simon Wiesenthal központ'.
Wiesenthal hírneve mint erkölcsi példakép indokolatlan. Az ember, akit a Washington Post a 'Holokauszt bosszúangyalának' nevezett, az igazságot sokak által nem ismert módon, dokumentált módon tiporta nem egyszer lábbal. Hazudott saját háborús tapasztalatait illetõen, hamisan mutatta be háború utáni 'nácivadász' eredményeit és aljas hazugságokat terjesztett állítólagos német atrocitásokról.



WILLIAMSON Richard

"A soá egy zsidó kitaláció" - Újabb (bár kissé megkésett, és utóbb megcáfolt) megvilágosodás Cion goj szektásai körében
antidogma.hu, 2010-01-27, 2 oldal, <pdf> 800K

"A soá mint olyan egy zsidó kitaláció", jelentette ki egy nyugalmazott lengyel püspök január 25-én az egyik tradicionalista olasz internetes honlapon - és ezzel minden valószínuség szerint befellegzett a nyugalmának. A Williamson-ügy után itt a Pieronek-ügy. Úgy tunik, újabban már a Cion szekerének tolására szakosodott goj
szektások közül is egyre többen döbbennek rá arra, hogy az istenüknek tartott zsidó illuzionista (alias Jézus Krisztus) népének momentán legfobb megélhetési forrása valójában nem több átlátszó szélhámosságnál. Talán végül még a bibliás gyerekmeséket készpénznek vevo saulistáknál is leesik a tantusz, hogy "Jahve
kedvencei" éppen az o hiszékenységükbol csinálnak maguknak készpénzt? Üdv a fedélzeten! Mindenesetre jobb késon, mint soha.

 

A revizionizmus valódi tétje
<pdf> 3 oldal

A történész revizionisták és a holocaust elmélet hívei közötti ellentét egyre inkább ideológiai színezetet kezd ölteni. A tényeket a politikai érdekek támogatására használják és a közvélemény számára a vita már régóta nem történelmi, inkább ideológiai harc. A revizionizmust egyre inkább a rasszizmus, az antiszemitizmus és a nácizmus reinkarnációjaként próbálják beállítani. Eme törekvés abban csúcsosodik ki, hogy a revizionisták szemére vetik, hogy úgymond megkísérlik tagadni a zsidóellenes náci politika létezését, lekicsinyelni az áldozatok és családjaik szenvedését, tagadni a háborús koncentrációs rendszer poklát. Ugyanakkor a genocídium-tézis védelmezõinek, akiket valósággal terrorizál a genocídium hitelességét bizonyító nyilvános vita, nincs más választásuk a legkülönbözõbb / köztük zsidó / körökbõl eredõ kételyek megválaszolására, mint a tézis "hivatalosan" elismert mítosszá való emelése, amelynek hitelét eleve tilos megkérdõjelezni és amellyel kapcsolatban minden kérdés obszcénnek minõsül. A vita tisztázásához a kérdés valódi tétjének meghatározása szükséges.


ZÜNDEL Ernst

A Zündeloldal
<pdf> 21 oldal

Bevezetõ

I. Rész- A revizionisták állítása: A holokauszt hasznot hozó háború utáni propaganda, amely szisztematikus és alattomos kampányként kezdõdött a II. világháború alatt, mint a finánctõke stratégiája, csapatösszevonásra és arra, hogy a világot, elsõsorban Amerikát egy háborúba bevonja, amely valójában testvérharc volt.

II. Rész- A revizionisták állítása: Nincs rá bizonyíték, hogy a holokauszt, amelyet a holokausztot támogató bizottság (Holocaust Promotion Lobby) és a rendkívül politikus Hollywoodi filmipar bemutat, valóban létezett.

III. Rész- A revizionisták állítása: A holokauszt áldozatainak számát felelõtlenül eltúlozták.

IV. Rész- A revizionisták állítása: A Harmadik Birodalom hivatalos politikája a zsidókkal szemben a kivándorlás volt és nem a megsemmisítés.

V. Rész- A revizionisták állítása: Egyetlen iratot sem találtak Hitler aláírásával, amely a zsidók kiirtását rendelte volna el.

VI. Rész- A revizionisták állítása: A Zyklon B gáz egy rovarirtószer. Nem alkalmas tömeggyilkosságra.

VII. Rész- A revizionisták állítása: A Zyklon B gáz nagyon mérgezõ. Ostobaság lett volna és nem lett volna produktív, a Harmadik Birodalomnak dolgozó munkaerõket azzal veszélyeztetni, hogy velük hullákat huzassanak ki gázkamrákból, ahol azokat állítólag 'elgázosították'.

VIII. Rész- A revizionisták állítása: Az amerikai kivégzési szakember, Fred Leuchter azzal ért el átütõ sikert, hogy bebizonyította, az ún. gázkamrákat Auschwitzban nem lehetett volna az állítólagos cél érdekében használni.

Összefoglalás

 

Egy hazugsággal kezdödött
<pdf> 35 oldal

Ezen az oldalon olyan információkat talál az olvasó, amelyeket ma nálunk általánosságban holocausttagadásnak neveznek. A nyugati világban inkább a revízionizmus, revízionista szóhasználat szokásos a revízió = felülvizsgálat szóból származtatva. Miel··tt bárki villámgyorsan félredobná az ilyen jelleg·· írásokat, ahogy tette ezt e tanulmány fordítója néhány évvel ezel··tt, kérjük, olvassák el a tanulmány érvelését, és szálljanak avval vitába, vessék alá a szöveget kritikus elemzésnek. A holocaust-lobby ma óriási arzenállal, milliárdos költségvetéssel terjeszti állításait, míg a másik oldalnak elhallgatás, hatósági zaklatás, rosszabb esetben börtön, életveszélyes fenyegetések, bombamerényletek, gyújtogatások jutnak osztályrészül, sajnos gyilkoltak is már revízionista nézetek terjesztése miatt Franciaországban. Nos ha a másik oldalnak, a holocaust-állítóknak ennyire fontos a saját álláspont terjesztése, akkor fel kell, hogy merüljön bennünk a kérdés, miért?

 

SHAMIR Izrael

Egy zsidó a saját népér
<pdf> 7 oldal

Izrael Samir Budapesten 2001 szeptemberében
Az Egyesült Államok és Izrael hétfõn bejelentette, hogy kivonulnak a fajgyûlölet elleni Durban-i ENSZ-értekezletrõl, mivel a záródokumentum tervezete elítéli a cionizmust, illetve az izraelieknek a palesztinokkal szembeni politikáját. A most következõ interjúban, amely Izrael Samir orosz-izraeli íróval készült budapesti látogatása során, többek között ezekrõl a kérdésekrõl is véleményt mond. A riporter Molnár Balázs.


WEBER Mark

Mit ért el a holokauszt-revizionizmus?
Kuruc.info, forditas: Perge Otto, 3 oldal, <pdf> 400K

Az elmúlt 30 év során történészek, újságírók és más szakmák muveloi is, akik magukat revizionistának nevezik, bizonyítékok sokaságával álltak elo, amelyekkel sikerült megcáfolniuk a hivatalos holokauszt-történetírás alaptételeit. E kiváló revizionista kutatók közül nem kevesen súlyos sérelmeket szenvedtek el: voltak, akik elvesztették az állásukat, másoknak kettétört a karrierjük, de olyanok is akadtak, akiket fizikailag bántalmaztak.

 

ZSOLT Lipusz

Ernst Zündel perei -- A Metapedia BOL
Kuruc, 5 oldal, <pdf> 100K

Ernst Christof Friedrich Zündel 1939-ben született Németországban, a Feketeerdoben
lévo Pforzheimben, a német ékszer- és óraipar egyik fo központjában. Akár szimbolikus értelmunek is tekinthetjük, hogy ugyanennek a városnak volt a szülötte Johann Reuchlin, a kiváló 16. századi humanista, aki állást foglalt amellett, hogy semmilyen könyvet nem szabad elégetni, így a Talmudot és más zsidó könyveket sem, különösképp oly módon nem, hogy a keresztény teológusok alig ismerték azok tartalmát. Késobbi élete során Zündel is a korunk "könyvégetoi" elleni harc egyik fontos alakjává vált.

 

 

 

 

Az Europai Unio Hivatalos Lapja

A TANÁCS 2008/913/IB KERETHATÁROZATA
(2008. november 28.) a rasszizmus és az idegengyulölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetojogi eszközökkel történo küzdelemrol

 

 

Mit ért el a holokauszt-revizionizmus?

   

baker | 2009. április 20. | 13:47:24
A korábban már belinkelt OneThirdOfTheHolocaust filmen kívül, íme egy lista számos Holo-revizionista m?vel, meg némi történeti áttekintéssel, jó olvasgatást:

 

1950: Paul Rassinier volt francia ellenálló és a buchenwaldi koncentrációs tábor egykori lakója közzéteszi a Le mensonge d'Ulysse (Odüsszeusz hazugsága) c. könyvét, amelyben azt állítja, hogy Buchenwaldban nem voltak gázkamrák. Rassinier úgy gondolja, hogy némelyik táborban kétségtelenül léteztek gázkamrák, de az elgázosított áldozatok száma viszonylag alacsony volt.
1964: Rassinier a Le drame des Juifs européens (Az európai zsidók drámája) c. m?vében a gázkamra- és a zsidó megsemmisítési történetet "minden id?k leghátborzongatóbb hazugságának" nevezi, és kimutatja a hatmilliós szám lehetetlenségét.
1972: Richard Harwood: Did Six million really die? (Valóban hatmillió halt meg?)
1976: Arthur R. Butz: The Hoax of the Twentieth Century (A huszadik század
megtévesztése)
1978: Wilhelm Stäglich: Der Auschwitz Mythos (Az Auschwitz-mítosz). Stäglich, aki német bíró, mesterien elemzi az ortodox auschwitzi kártérítési igények alapját és bebizonyítja azok ürességét. Az utolsó fejezetben a hírhedt Auschwitz-pert boncolgatja, amelyet Frankfurtban tartottak 1963 és 1965 között, és kimutatja, hogy a német igazságszolgáltatási rendszer megszegte a törvényszéki etika valamennyi normáját annak érdekében, hogy "bizonyítsa" a zsidók állítólagos tömeges legyilkolását Auschwitzban.
1979: Robert Faurisson francia revizionista professzor különböz? cikkeket tesz közzé, amelyekben kimutatja az auschwitzi elgázosítási történet technikai lehetetlenségeit.
1983: Walter Senning német-amerikai revizionista közzéteszi a The Dissolution of Eastern European Jewry (A kelet-európai zsidóság felbomlása) c. m?vét, amely kizárólag zsidó és angolszász forrásokon alapul, és második világháborús zsidó népesség veszteségeinek a mindeddig legkomolyabb vizsgálata. Senning arra a következtetésre jut, hogy mintegy 1,3 millió zsidó halt meg a háború alatt, de ennek a veszteségnek csak kevesebb mint a fele tulajdonítható a német politikának; a zsidó háborús áldozatok több mint a fele katonaként halt meg a fronton, vagy a szovjet deportálások során.
1985: Az els? Zündel-per a kanadai Torontóban. Ernst Zündel német állampolgárt a Did Six million really die? c. Harwood-pamflett terjesztéséért állítják bíróság elé. Mivel Kanadában nincs antirevizionista törvény, a bíróság egy homályos angol középkori törvényt alkalmaz, amely megtiltja a "hamis hírek terjesztését". Noha Zündelt 15 hónapi börtönre ítélik, a per katasztrófa a holokauszt-sztori hívei számára, mivel különböz? vezet? szakért?k adhatják el? érveiket a zsidók állítólagos megsemmisítése ellen. Zündel ügyvédje, Douglas Christie könyörtelen keresztkérdéseknek veti alá a vád két koronatanúját, Rudolf Hilberg professzort és az egykori auschwitzi foglyot, Rudolf Vrbát. Hilberg reménytelenül dilettánsnak mutatkozik, Vrba pedig arcátlan hazudozóként
leplez?dik le.
1986: A Roques-ügy Franciaországban. Henri Roques közzéteszi doktori disszertációját a Gerstein-jelentésr?l. Kurt Gerstein SS tiszt "vallomásait" tekintették a legjobb bizonyítéknak a belzeci táborban lév? emberirtó gázkamrák létezése mellett. Disszertációjában Roques kimutatja, hogy ennek a jelentésnek nem kevesebb mint hat változata van, és ezek mindegyike hemzseg a képtelenségekt?l. A média fékevesztett
mocskolódó gy?lölet-kampányba kezd a nantes-i egyetem ellen, amely elfogadta Roques disszertációját. Zsidó szervezetek és Izrael tiltakozásait követ?en végül Roques-ot megfosztották doktori címét?l. Svájcban Mariette Paschoud tanítón?, aki támogatta Roques-ot, a média mocskolódó kampányát követ?en elveszíti állását.
1988: A második Zündel-per Torontóban. Zündel büntetését 9 hónapra mérsékelik (négy évvel kés?bb a Kanadai Legfels?bb Bíróság felmentette, és a törvényt, amely az elítéléséül szolgált, alkotmányellenesnek nyilvánították.) A per alatt az Egyesült Államok kivégzési szakért?je, Fred Leuchter, aki az egyes amerikai államokban a b?nöz?k kivégzésére használt gázkamrákat tervezte, segít?inek egy kis csoportjával Lengyelországba utazik, és megtekinti a "gázkamrákat" Auschwitz I.-ben, Auschwitz-Birkenauban és Majdanekben. Kés?bbi jelentésében arra a következtetésre jut, hogy ezek a helyiségek technikai és kémiai okok miatt nem szolgálhattak emberirtó gázkamrákként. Tagadhatatlan tévedései ellenére is a Leuchter-jelentés megsemmisít? csapást mér a holokauszt-sztorira, mivel nagymértékben növeli a revizionizmus népszer?ségét, és kés?bb Leuscter megállapításait Germar Rudolf egy sokkal tudományosabb vizsgálat keretében meger?sítette.
1993: Germar Rudolf szakért?i véleményének els? változata az auschwitzi állítólagos gázkamrákról. Mesteri tanulmányában Rudolf bebizonyítja, hogy a "gázkamrák" sohasem voltak kitéve Ciklon B hatásának, amelyet állítólag szándékosan zsidók kiirtására használtak volna.
Jean-Claude Pressac francia történédsz közzéteszi a Les crematoires d'Auschwitz (Az auschwitzi krematóriumok) c. m?vét, amelyet a média a revizionizmus végleges cáfolataként üdvözöl, de mert Pressac a legcsekélyebb dokumentatív bizonyítékot sem képes felhozni az emberirtó gázkamrák létezése mellett, könyve csak a holokauszt-sztori ürességét támasztja alá ­ függetlenül attól a tényt?l, hogy Pressac számos meglep? engedményt tesz a revizionistáknak.
1994: Germar Rudolf, abban a hiú reményben, hogy az Ernst Gauss írói álnév révén megvédi magát a jogi üldöztetést?l, kiadja a Grundlagen zur Zeitgeschichte (A kortárs történelem alapjai) c. m?vét. A tudományos antológia egy sor tanulmányt tartalmaz, amelyeket különböz? revizionista tudósok írtak a holokauszt különféle vonatkozásairól. A könyvet Németországban azon nyomban betiltották, Rudolf pedig külföldre távozik, hogy elkerülje a börtönt. Még a Grundlagen megjelenése el?tt a német rezsim a revizionizmus egyre növekv? befolyására reagálva drasztikusan megszigorítja a revizionizmus elleni törvényt.
Pierre Marais Les camions à gaz en question (A kérdéses gáz-kamionok). Kiváló tanulmányában a francia autótervez? bebizonyítja, hogy az "emberirtó gáz-teherautók, amelyeket a németek állítólag a zsidók meggyilkolására használtak Chelmnóban és Oroszországban, sohasem léteztek.
Jürgen Graf: Auschwitz. Tätergeständnise und Augenzeugen der Holocaust (A holokauszt tetteseinek vallomásai és szemtanúi). Az állítólagos auschwitzi gázkamrákra vonatkozó szemtanúi beszámolók els? gy?jteménye feltárja e beszámolók képtelenségét.
1995: Svájcban törvénybe iktatják az "antirasszista törvényt", amelynek az a f? célja, hogy eszköz legyen a revizionizmus elnyomására.
Carlo Mattogno, Robert Faurisson, Serge Thion és Germar Rudolf Auschwitz. Nackte Fakten (Auschwitz. Meztelen tények) c. tanulmánykötetükben részletesen cáfolják Pressac említett könyvét, amely az utolsó komoly kísérlet volt az auschwitzi gázkamrák létezésének bizonyítására.
1996: A Garaudy-ügy Franciaországban. Roger Garaudy, a világhír? francia filozófus, aki korábban muszlim hitre tért, a Les mythes fondateurs de la politique israélienne (Az izraeli politika alapvet? mítoszai) c. m?vében óvatosan támogatja a holokauszt-revizionizmust. A Garaudy-ügy viszályt keltett a franciaországi zsidók és a sikeresen el?retör? revizionisták között, noha a könyv revizionista fejezete meglehet?sen mérsékelt.
Jacques Baynac revizonizmusellenes francia történész a Le Nouveau Quotidien c. svájci lapban közölt két hosszú cikkében beismeri, hogy a náci gázkamrák létezése mellett nincsenek bizonyítékok.
1998: Jürgen Graf ­ Carlo Mattogno: KL Majdanek. Eine historische und technische Studie (A majdaneki koncentrációs tábor. Történelmi és technikai tanulmány). A majdaneki koncentrációs táborról szóló els? tudományos m? bebizonyítja, hogy ebben a táborban sem voltak emberirtó gázkamrák, a zsidó foglyok tömeges agyonlövése nem történt meg, és Majdanekben összesen 42 500-an haltak meg.
2000: A Grundlagen b?vített és korszer?sített változata, amelyet Germar Rudolf Dissecting the Holocaust (A holokauszt felboncolása) címmel jelentetett meg.
Londonban David Irving revizionista történész elveszíti perét Deborah Lipstadt zsidó antirevizionista írón? ellen, akit beperelt rágalmazásért.
Richard Krege ausztrál mérnök nagyszabású radarvizsgálatot végez Belzecben és Treblinkában. Az eredményeket, amelyek azt bizonyítják, hogy e két táborban nem léteznek az állítólagos hatalmas tömegsírok, 2001-ben tették közzé.

ezen kívül:

Norman Finkelstein: A Holokauszt-ipar (2000)
David Cole: The truth behind the gates of Auscwitz (videóinterjú, 1992)

"...1992-ben David Cole egy videón járta be a helyszínt, ahol az idegenvezet? valótlanságokat állított. Mikor szembesítették az igazsággal, elismerte, hogy nem eredeti a gázkamra, melyet eredetiként mutatnak be a mai napig. A legújabb elmélet szerint egy, a tábor melleti faházban (!) történtek a kivégzések. A Zyklon-B rovaröl?t (mely lassan hat, nem érthet?, miért nem használtak er?sebb mérget, ha gyilkolni akartak) korábban úgy mutatták be, hogy a zuhanyrózsából ömlött. Miután rámutattak, hogy
ez nem gáz, hanem granulátum, már azt mondták, hogy a tet?n vágott lyukakban dobták be. Állítólag elégették az embereket (a vallomások szerint tíz perc alatt, holott egy test legalább másfél óráig ég, mire hamu lesz, és akkor sem tömegben, mert az oxigénhiány miatt elaludna a t?z), de egy testb?l cip?sdoboznyi hamu lesz. Soha nem találták meg a keletkezett több százezer tonnányi hamut..."

Manfred Köhler: A holocaust tanúvallomásainak és a tettesek vallomásainak értéke
Robert Faurisson: Auschwitz gázkamráinak tanúi
Jürgen Graf: A háború alatti elgázosítások tanúinak vallomásai a német koncentrációs táborokból

 

különféle hoaxok: pl. Herman Rosenblat története
(http://video.google.com/videoplay?docid=3822415128071766948&hl=en)

"...Rosenblat esete nem egyedi. Alig egy évvel ezel?tt a holland Misha Defonseca meséjér?l, miszerint kisgyermekként heteken át kóborolt a téli erd?ben, a nácik el?l bújkálva, ahol vad farkasok táplálták, kísértetiesen hasonló körülmények közt derült ki, hogy hazugság. Addigra több tízmillió dollárt (!) zsebelt be a története jogdíjából. 2003-ban Bemard Holstein ausztrál"túlél?" bukott le, ugyanis lágertörténete nem csak mese volt, de még plágium is (mellesleg pedig ? maga sem volt zsidó). Binjamin Wilkomirski svájci zsidó hasonló témájú önéletrajzi könyve díjat díjra halmozott az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Franciaországban, mígnem a Die Weltwoche német hetilap 1998-ban be nem bizonyította, hogy ? is konfabulációt ad el?, szintén lopott forrásból. Jerzy Kosinski, az Elie Wiesel által patronált lengyel zsidó író The Painted Bird (A festett madár) cím? könyvér?l 1991-ben derült ki, hogy egy szó sem igaz, mire a szerz? öngyilkos lett..."

szóval b?zlik az egész, a hatmillióval együtt.

http://www.nol.hu/belfold/garda___semmi_nem_igaz_holokausztbol_

 

 

 

 


 

 

Kapcsolatok

Célunk : megmaradni magyarnak - Kroko lanar ur oldala

http://igazsag.myip.hu/Kroko.html

 

Hazankért

http://www.hazankert.com/

 

Vitafórum
Holokauszt Revizionizmus

http://www.trianon.hu/keret.phtml?/velemeny/vforum/tema.phtml?tema=313&sorrend=csokk&oldal=2

 

holokauszt revizionizmus

http://revizionizmus.uw.hu/

 

Informaciok a holokaussztrol és rokon témak

http://holhome.freewebspace.com/


Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948)

19. cikk
Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

 

[email protected]